DOKUMENTACJA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W JEDBUW6/E-SUP