Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)
Cena 123.04 zł Katalogowa 178,5 zł

Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W książki:

- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym wskazaniem obszarów i zagadnień istotnych do ujęcia w polityce rachunkowości,
- komentarz do wytycznych MSR 8 dotyczący określania zasad (polityki) rachunkowości w jednostce,
- wzorcowa dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości przygotowana w formie zarządzenia wewnętrznego odrębnie dla:

– jednostki stosującej ogólne przepisy ustawy o rachunkowości,
– jednostki małej zgodnie z ustawą o rachunkowości,
– jednostki mikro zgodnie z ustawą o rachunkowości,
– jednostki stosującej uregulowania MSSF.

Rozszerzeniem publikacji jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalnym formacie, co umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie własnej dokumentacji. Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.