Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych, w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych - wzorzec zarządzenia. Wzór polityki rachunkowości, która powinna zostać przyjęta w każdym podmiocie. Opracowanie składa się z dwóch części. Część pierwsza została przygotowana dla jednostek budżetowych, w tym organów finansowych budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, część druga zaś dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. Tekst opracowania, po uzupełnieniu i dostosowaniu uwzględniającym rozwiązania przyjęte w jednostce, podpisaniu przez kierownika jednostki, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości. Piąte, uaktualnione wydanie, zawiera zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2009 rok Uwaga! Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (w formie MS Word), dający opcja bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o indywidualne dane, zapis, wydruk itp.