Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach finansów publicznych

Przygotuj dokumentację księgowo-finansowo swojej jednostki zgodnie z aktualnymi przepisami!

Rok 2013 minął pozostawiając po sobie wiele zmian w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, ustawach ustrojowych dodatkowo w prawie zamówień publicznych. Wszystkie one miały oddziaływanie na dokumentację księgową funkcjonującą w jednostce finansów publicznych. Nowy 2014 r. zapowiada się również ciekawie pod względem liczby oryginalnych regulacji. Dlatego wielce pomocne na rzecz księgowych są aktualne i sprawdzone wzory instrukcji i przepisów księgowych regulujących zasady postępowania według nowo-obowiązujących kodeksów prawnych, jakie znajdą Państwo w książki książkowej pt.:

Dokumentacja wewnętrzna w oddziałach sektora finansów publicznych

Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wspólnie z procedurami

Książka stanowi obszerną bazę wzorów wewnętrznych uregulowań, jakie powinna posiadać każda jednostka sektora finansów publicznych. Zawiera wszystkie najważniejsze wzory instrukcji i przepisów księgowo-finansowych napisane z uwzględnieniem specyfiki jednostki finansów publicznych.

Na bazie tej publikacji książkowej każdy konstytutywny księgowy i zwierzchnik jednostki sektora finansów publicznych będzie mógł:

 • Sporządzić brakujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania,
 • Zaktualizować istniejącą w jednostce dokumentację zgodnie z aktualnymi przepisami.

Książka stanowi również praktyczny przewodnik w zakresie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w sektorze publicznym idealny na rzecz kierowników jednostek finansów publicznych. Jest zbiorem procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, jakie pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Integralną częścią książki jest płyta CD, na której zamieszczone są obowiązujące akty legislacyjne powiązane z tematyką publikacji książkowej dodatkowo ponad 80 wzorów dokumentów omówionych w książce.

Książka stanowi obszerną bazę wzorów wewnętrznych uregulowań, jakie powinna posiadać każda jednostka sektora finansów publicznych. Zawiera wszystkie najważniejsze wzory instrukcji i przepisów księgowo-finansowych napisane z uwzględnieniem specyfiki jednostki finansów publicznych.

Na bazie tej publikacji książkowej każdy konstytutywny księgowy i zwierzchnik jednostki sektora finansów publicznych będzie mógł:

 • Sporządzić brakujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania,
 • Zaktualizować istniejącą w jednostce dokumentację zgodnie z aktualnymi przepisami.

Książka stanowi również praktyczny przewodnik w zakresie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w sektorze publicznym idealny na rzecz kierowników jednostek finansów publicznych. Jest zbiorem procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, jakie pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Książka pozwala na formalne uregulowanie systemu kontroli zarządczej, w tym obszarów dotyczących:

 • organizacji urzędu;
 • etyki w oddziałach sektora finansów publicznych;
 • gospodarki majątkiem (inwentaryzacji, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, obrotu gotówkowego, magazynowego);
 • obiegu i kontroli dokumentów (finansowo-księgowych, drukami ścisłego zarachowania);
 • archiwizowania i zarządzania archiwum;
 • wszelkiego rodzaju rozliczeń (zakupu okularów korygujących wzrok, rozliczeń wyjazdów służbowych i zagranicznych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, służbowych kart płatniczych);
 • instytucjonalnej kontroli (kontroli resortowej, kontroli wewnętrznej);
 • zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 • udzielania zamówień publicznych (o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro i o wartości przekraczającej 30 000 euro), a podobnie funkcjonowania Komisji Przetargowej;
 • udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tym, co odróżnia tę publikację od innych, są komentarze i wyjaśnienia do każdego wzoru. Komentarz prezentuje zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki dodatkowo uporządkowana sekwencja wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki.

Integralną częścią książki jest płyta CD, na której zamieszczone są obowiązujące akty legislacyjne powiązane z tematyką publikacji książkowej dodatkowo ponad 100 wzorów dokumentów omówionych w książce.