Dokumentacja RODO w placówkach medycznych

Zobacz Ochrona danych osobowych RODO

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych. Poszczególne rozdziały książki omawiają takie zagadnienia jak: obowiązek informacyjny placówki medycznej względem pacjentów, polityki wewnętrzne ochrony danych osobowych w podmiocie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka czy oceny skutków dla oceny ryzyka, poparte przykładami, zakres upoważnień do przetwarzania danych czy praktyczne sposoby zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych medycznych. Omówiono również status i zadania Inspektora Ochrony Danych, a ponadto proces zgłaszania naruszeń i system kar nakładanych przez PUODO, istotny z uwagi na kształtujące się pierwsze doświadczenia stosowania RODO.