Dokumentacja pracownicza 2017 Oddk

ponad 300 wzorów z komentarzem (książka na CD)

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zalety książki:

- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,
- opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – gwarancja poprawności merytorycznej,
- pełen zakres spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych a także pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne,
- opracowanie tak nietypowych spraw, W jaki sposób regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych,
- ponad 300 wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku,
- wszystkie wzory są w pełni edytowalne (format MS Word).


Nowości i zmiany w wydaniu na rok 2017:
1) nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.,
2) zmiana zasad wynagradzania umów-zleceń i umów o świadczenie usług, w tym m.in.:

- nowy wzór umowy-zlecenia,
- nowy obowiązek potwierdzania liczby godzin pracy,
- wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi,

3) zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – wprowadzenie nowych zasad dotyczących ustalania kwoty zmniejszającej podatek, zmiany w zasadach obliczania zaliczki na podatek dochodowy oraz w oświadczeniach podatnika.

Stan prawny dokumentacji pracowniczej: czerwiec 2017 r.