Dokumentacja kadrowa

Nowe zasady prowadzenia i przechowywania
Cena 89.45 zł Katalogowa 99 zł

Rok 2019 r. przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Zmiany będą dotyczyć m.in. prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku.

W książki mówiono m.in.:
nowe zasady przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej,
zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych,
nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę w formie bezgotówkowej.
Z książki dowiemy się również:
jak przygotować się do zmian przepisów w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
kto będzie mógł skorzystać z krótszych okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej,
jak przejść z papierowej formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej na formę elektroniczną.

Książka ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami ponad 30 dokumentów. Są to m.in.:
wzór informacji o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
wzór regulaminu pracy;
wzór regulaminu wynagradzania;
wzór obwieszczenia w sprawie systemów i rozkładów czasu pracy a także okresów rozliczeniowych.
Aktywne wersje wszystkich wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki.

Zalety publikacji:
Książka – jako pierwsza na rynku – zawiera szczegółowy i praktyczny komentarz do nowych przepisów umożliwiających od 1 stycznia 2019 r. prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej oraz skracających okres przechowywania akt osobowych.