Dokumentacja kadrowa

Nowe zasady prowadzenia i przechowywania
Cena 87.01 zł Katalogowa 99 zł

Rok 2019 r. przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zmiany będą dotyczyć m.in. prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. W książki mówiono m.in.:
- nowe zasady przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej,
- zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych,
- nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę w formie bezgotówkowej. Z książki dowiemy się również:
- W jaki sposób przygotować się do zmian przepisów w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
- kto będzie mógł skorzystać z krótszych okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej,
- jak przejść z papierowej formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej na formę elektroniczną. Książka ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami ponad 30 dokumentów. Są to m.in.:
- wzór informacji o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej;

- wzór regulaminu pracy;

- wzór regulaminu wynagradzania;

- wzór obwieszczenia w sprawie systemów i rozkładów czasu pracy a także okresów rozliczeniowych. Aktywne wersje wszystkich wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki. Zalety publikacji: Książka – jako pierwsza na rynku – zawiera szczegółowy i praktyczny komentarz do nowych przepisów umożliwiających od 1 stycznia 2019 r. prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej oraz skracających okres przechowywania akt osobowych.