Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym

Cena 75.27 zł Katalogowa 105 zł

Prezentowana monografia Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym w sposób kompleksowy przedstawia instytucję dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, poczynając od jej powstania i wprowadzenia do polskiego systemu prawa karnego skarbowego, a kończąc na najnowszych zmianach legislacyjnych. W książce w sposób szczegółowy zostały ukazane wszelkie aspekty rozwiązań ustawowych a także praktyka funkcjonowania instytucji. Wartość opracowania podnosi dodatkowo wykładnia najważniejszych zasad i reguł ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej. Książka składa się z pięciu części. Pierwsza część omawia genezę i ewolucję rozwiązań służących dobrowolnemu poddaniu się odpowiedzialności karnej skarbowej. Część druga przedstawia zagadnienia materialnoprawne obecnie obowiązującej regulacji. Trzecia część opisuje stronę proceduralną postępowania przygotowawczego prowadzonego przez finansowe organy postępowania. W części czwartej został przedstawiony przebieg postępowania przed sądem I i II instancji. Piąta zaś część zawiera charakterystykę praktyki stosowania instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się tu nieprawidłowości.