Delegowanie pracowników Nowe przepsiy

Cena 68.02 zł Katalogowa 89 zł

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług to trudny temat ze względu na konieczność stosowania w praktyce różnych systemów prawnych państw Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii a także usuwania kolizji między systemami prawnymi. Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkowskim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów, czy filii. Aby tę usługę wykonać musi tam wysłać (czasowo oddelegować) pracownika. Mimo braku granic wewnętrznych, rozstrzygnięcia wymagają podstawowe pytania: które prawo pracy stosujemy w czasie wykonywania pracy na terenie innego państwa członkowskiego? gdzie pracownik delegowany podlega ubezpieczeniu społecznemu? jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi? W jaki sposób delegowanie a kiedy podróż służbowa w jaki sposób skracać lub przedłużać delegowanie Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi warunki delegowania pracowników jest Rozporządzenie Rzym I, dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywa 2014/64/WE wzmacniająca stosowanie dyrektywy podstawowej, a także Rozporządzenie 883/2004/WE ws koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie wykonawcze 987/2009/WE. Książka odpowie na najbardziej nurtujące pytania. Dowiedzą się z niej Państwo m.in.: jakie są przesłanki legalnego delegowania pracowników? jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w przypadku delegowania, a jakie w przypadku podróży służbowej? czy zagraniczna podróż służbowa to delegowanie? co oznacza prowadzenie normalnej działalności na terenie państwa wysyłającego? w jaki sposób uzyskać zaświadczenie A1 o ustawodawstwie mającym zastosowanie w zakresie ubezpieczeń społecznych? w jaki sposób skracać i przedłużać delegowanie aby nie naruszać przepisów unijnych?