Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta

Cena 75.66 zł Katalogowa 99 zł

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Najnowsze wydanie obejmuje zmiany związane z wejściem w życie 1 marca 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta a także niektóre inne dni. Ustawa wprowadza zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem (w tym powierzania ich pracownikowi lub zatrudnionemu na podstawie umów cywilnoprawnych) w niedziele i święta w placówkach handlowych. Najnowsze wydanie zostało uzupełnione o pytania i odpowiedzi dotyczące nowych zasad prowadzenia handlu i wykonywania czynności związanych z handlem. Nowe regulacje budzą bowiem w praktyce sporo wątpliwości. Problemy pojawiają się zarówno na tle nieprecyzyjnych pojęć użytych w ustawie (takich w jaki sposób np. placówka handlowa, czynności związane z wykonywaniem handlu), w jaki sposób i w zakresie katalogu obiektów wyłączonych spod zakazu handlu (ustawa przewiduje aż 32 wyłączenia). W niniejszym wydaniu staramy się wyjaśnić Państwu nowe zasady i rozwiać wątpliwości, które już powstały na tle stosowania ustawy. Zwłaszcza, że literalne brzmienie przepisów i wykładnia prezentowana przez Ministerstwo i PIP w wielu przypadkach nie są ze sobą spójne. Jednoznaczność regulacji nabiera jednak istotnego znaczenia zwłaszcza w kontekście możliwej odpowiedzialności wykroczeniowej czy karnej za naruszenie ustawy. Odpowiada na pytania dotyczące: zakresu ograniczenia handlu w niedziele i święta definicji handlu i czynności związanych z handlem doby niedzielnej i świątecznej placówek handlowych nieobjętych zakazem zasad ograniczenia handlu w Wigilię i Wielką Sobotę