Czas pracy komentarz, poradniki

Czy wiesz, że inspektorzy pracy co roku przeprowadzają około 1,5 tys. kontroli dotyczących czasu pracy, obejmujących łącznie prawie 200 tys. pracowników? Twój zakład pracy może być następny! Książki pomogą sprawdzić dokumenty związane z czasem pracy (przede wszystkim rozkładów i ewidencji czasu pracy) pod kątem ich zgodności z prawem

Czas pracy 2017 - Książki o czasie pracy w 2018 roku

Zobacz Czas Pracy w 2018 r
Czas Pracy w 2018 r

Infor Isbn 9788365947550 Wydanie 2018

Książka w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie od 1 marca 2018 r. w zakresie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta. Zawiera również wy ...

Zobacz Czas Pracy w 2018 roku
Czas Pracy w 2018 roku

Infor Isbn 9788365947567 Wydanie 2018

Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany jakie wejdą w życie od 1 marca 2018 r. w zakresie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta. Zawiera również ...

Zobacz Czas pracy w jednostkach sektora publicznego
Czas pracy w jednostkach sektora publicznego

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788362723669 Wydanie 2013

Książka zawiera przydatne wzory dokumentów: regulamin pracy, listę obecności, polecenie pracy w godzinach nadliczbowych i wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. Autorzy ograniczyli do minimum rozważania teoretyczne, koncentrując si ...

Zobacz Czas pracy praktyczny komentarz
Czas pracy praktyczny komentarz

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043607 Wydanie 2017

Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych – plik suplementu można pobrać poprzez Int ...

Zobacz Czas pracy kierowców Nowe przepisy
Czas pracy kierowców Nowe przepisy

Infor Biznes Isbn 9788365622594 Wydanie 2017

Publikacja szczegółowo opisuje zagadnienie czasu pracy kierowców uwzględniając ostatnie zmiany przepisów oraz nowe regulacje prawa krajowego i międzynarodowego W opracowaniu m.in. czas pracy a prowadzenie pojazdu, obowiązki kierowcy nie tylko ...

Zobacz Czas pracy kierowców w Polsce i UE Kategoria C i D
Czas pracy kierowców w Polsce i UE Kategoria C i D

Liwona Isbn 9788375703986 Wydanie 2017

Obowiązujące normy jazdy, przerw i odpoczynków, wprowadzone w Unii Europejskiej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 są złotym środkiem pomiędzy bezpieczeństwem, a koniecznością zapewnienia rentowności firm transpor ...

Zobacz Czas pracy 2015 praktyczny komentarz
Czas pracy 2015 praktyczny komentarz

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042433 Wydanie 2015

Szczegółowe komentarze, przykłady i dokumentacja dotyczące czasu pracy\r\nprzygotowane z myślą o potrzebach praktyków. W książce o czasie pracy omówiono m.in.: - najnowsze zmiany w czasie pracy - planowanie i rozliczanie czasu pracy - stosowa ...

Zobacz Kodeks pracy wynagrodzenia urlopy i czas pracy 2012
Kodeks pracy wynagrodzenia urlopy i czas pracy 2012

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326439711 Wydanie 2012

Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictw ...

Zobacz CZAS PRACY 2012 KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW DO DZIAŁU VI KODEKSU
CZAS PRACY 2012 KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW DO DZIAŁU VI KODEKSU

Brak danych Isbn 9788326909023 Wydanie 2011

...

Zobacz Czas pracy 2015 przepisy z komentarzem
Czas pracy 2015 przepisy z komentarzem

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326935633 Wydanie 2015

Książka Czas pracy 2015 została napisana przez specjalistów z inspekcji pracy i ministerstwa pracy oraz praktyków na co dzień rozwiązujących problemy związane z rozliczaniem czasu pracy. Zawiera też liczne wyroki sądowe oraz stanowiska urz ...