Cyberbezpieczeństwo zarys wykładu

Cena 44.19 zł Katalogowa 59 zł

Cyberbezpieczeństwo jest przedmiotem analiz zarówno w naukach prawnych, technicznych, W jaki sposób i stosunkach międzynarodowych czy wojskowości. Praca została zaplanowana jako interdyscyplinarny podręcznik akademicki, zawierający omówienie najważniejszych obszarów cyberbezpieczeństwa, m.in.:
- bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa cyfrowego obrotu gospodarczego,
- cyberbezpieczeństwa przedsiębiorcy a także obywatela.

W książki odniesiono się do aktualnych regulacji prawnych – takich jak rozporządzenie 2016/679 (RODO) oraz ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Omówiono także uznawane międzynarodowo standardy z rodziny ISO/IEC 27000 w obszarze zarządzania ryzykiem oraz budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Podręcznik zawiera analizę aktualnych przepisów prawnokarnych związanych z obszarem przestępstw komputerowych oraz zalecenia dotyczące procesu zabezpieczania dowodów elektronicznych.