CIT 2018 komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Cena 106.99 zł Katalogowa 129 zł

PRZEDSPRZEDAŻ - Wysyłka po 22 stycznia 2018 r. Początek 2018 r. przyniósł wyjątkowo dużo zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – jest to najszerzej znowelizowana ustawa podatkowa. Nasza Książka ma na celu przybliżenie, wyjaśnienie a co za tym idzie ułatwienie stosowania wyjątkowo dużej ilości nowych przepisów. W opracowaniu komentarz eksperta do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od 2018 roku, wraz z ujednoliconym tekstem ustawy. Najważniejsze z wprowadzonych zmian to:

- zyski kapitałowe jako źródło przychodów
- podwyższenie limitu wartości początkowej środków trwałych
- podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych
- nowe zasady określania wysokości przychodów
- wyłączenia dotyczące odsetek od pożyczek,
- ulga na działalność badawczą i rozwojową (B+R)

Wszystkie te a także wiele innych zmian zostało w niniejszej książki szeroko omówione.