Ceny transferowe przedsiębiorstwa powiązane przerzucanie dochodów

Cena 139.09 zł Katalogowa 179 zł

Celem książki jest przedstawienie, zarówno w ujęciu teoretycznym, W jaki sposób i praktycznym, problematyki dotyczącej przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi,a zwłaszcza przebiegu procedury postępowania kontrolnego przeprowadzanego w zakresie transfer pricing przez administrację podatkowa. Książka omawia zagadnienia teoretyczne dotyczące cen transferowych, podmiotów powiązanych, przerzucania dochodów w świetle umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania; regulacje podatkowe w zakresie cen transferowych w Polsce i na świecie, przykładowe techniki przerzucania dochodów, podejścia administracyjne stosowane w celu uniknięcia i rozwiązania sporów w zakresie transfer pricing i wiele innych. Niniejsza praca Ceny transferowe Przedsiębiorstwa powiązane przerzucanie dochodów ma spełniać rolę podręcznika dla przedsiębiorcy i pracownika administracji skarbowej. Książka zawiera wszystkie etapy procedury kontrolnej a także działania, wskazówki i dokumenty, na które powinien zwracać szczególna uwagę inspektor kontroli skarbowej w trakcie postępowania.