Ceny transferowe Dokumentacja w 2018 r

Cena 87.01 zł Katalogowa 99 zł

Polityka cen transferowych zgodna z przepisami prawnymi ma olbrzymie znaczenie – zarówno dla organów podatkowych, w jaki sposób i dla podatników. Książka w praktyczny sposób przedstawia regulacje nałożone na podmioty powiązane, a następnie krok po kroku opisuje tworzenie dokumentacji dla różnego rodzaju transakcji. zawiera zmiany obowiązujące od 2018 r., które dotyczą m.in.:
- podmiotów zobowiązanych do płacenia podatku od dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC);

- podmiotów wchodzących w skład największych grup kapitałowych zobowiązanych do składania raportów CBC (country by country report);

- przesłanek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części wydatków związanych z nabyciem usług czy świadczeń niematerialnych od podmiotu powiązanego;

- wydłużenia terminów sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych. Autor wyjaśnia, W jaki sposób podmioty są uważane za powiązane, a co za tym idzie – zobowiązane do przestrzegania przepisów w zakresie cen transferowych. W kolejnych rozdziałach opisuje, w jaki sposób organy podatkowe badają, czy warunki transakcji między podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym, i jakie działania podejmują, gdy wykorzystywanie powiązań prowadzi do zaniżania podatku dochodowego. Wiedza ta prowadzi Czytelnika do zasadniczej części książki – mianowicie do warsztatu pisania dokumentacji podatkowej transakcji między podmiotami powiązanymi. Wiele praktycznych wskazówek pokazuje, w jaki sposób tworzyć dokumentację do różnego rodzaju transakcji (sprzedaży towarów, usług, pożyczek). Zalety książki: Aktualność – opisuje zmiany które weszły w życie w 2018 r. Zawiera praktyczne przykłady z wzorami dokumentacji. Czytelnik dowie się, jakie obowiązki w zakresie cen transferowych nałożono na podmioty powiązane, a następnie w jaki sposób krok po kroku tworzyć dokumentację dla różnego rodzaju transakcji. Publikację wyróżnia także element edukacyjny – testy do samodzielnego rozwiązania.