Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Książki z działu przedstawiają krok po kroku, w jaki sposób sporządzić kompletną i rzetelną Dokumentację podatkową cen transferowych, spełniającą zaostrzone wymogi kontroli podatkowej w ramach uprawnień nadanych Krajowej Administracji Skarbowej.

Ceny transferowe - Dokumentacja podatkowa cen transferowych ODDK

Zobacz Ceny transferowe
Ceny transferowe

Placet Isbn 9788374881425 Wydanie 2017

Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, między poszczególnymi jednostkami, które ukierunkowane ...

Zobacz Ceny transferowe
Ceny transferowe

Wolters Kluwer Isbn 9788380923379 Wydanie 2016

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę cen transferowych w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych. Uwzględniono rewolucyjne zmiany dotyczące cen transferowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku. Do porusz ...

Zobacz Ceny transferowe przedsiębiorstwa powiązane przerzucanie dochodów
Ceny transferowe przedsiębiorstwa powiązane przerzucanie dochodów

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325559854 Wydanie 2014

Celem książki jest przedstawienie, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, problematyki dotyczącej przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi,a zwłaszcza przebiegu procedury postępowania kontrolnego przeprowadzanego w z ...

Zobacz Ceny transferowe
Ceny transferowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380925311 Wydanie 2016

Książka o cenach transferowych przeznaczona jest przede wszystkim dla kadry menedżerskiej, specjalistów ds. finansów i księgowości - dyrektorów finansowych, analityków oraz księgowych, jak również osób odpowiedzialnych za sporządzanie d ...

Zobacz Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa w polskiej praktyce traktatowej
Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa w polskiej praktyce traktatowej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326479632 Wydanie 2015

W publikacji ukazano różnice między Konwencją Modelową OECD i Konwencją Modelową ONZ – dwoma alternatywnymi wzorcami, na podstawie których zawierane są bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku oraz ...

Zobacz Konwencja modelowa OECD
Konwencja modelowa OECD

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326479632 Wydanie 2015

W publikacji ukazano różnice między Konwencją Modelową OECD i Konwencją Modelową ONZ - dwoma alternatywnymi wzorcami, na podstawie których zawierane są bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku oraz za ...

Zobacz Model Konwencji OECD Komentarz
Model Konwencji OECD Komentarz

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788376771618 Wydanie 2010

prawo podatkowe polskie prawo podatkowe komentarz unikanie opodatkowania Oddajemy do Państwa rąk książkę, która nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach ini ...

Zobacz Ceny transferowe Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej
Ceny transferowe Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej

Wydawnictwo Placet Plak Leszek Isbn 9788374881425 Wydanie 2009

Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, pośród poszczególnymi jednostkami, jakie ukierunkowane ...

Zobacz Ceny transferowe Analiza regulacji normatywnych przykłady rozwiązań praktycznych
Ceny transferowe Analiza regulacji normatywnych przykłady rozwiązań praktycznych

Wydawnictwo Difin Isbn 9788376416458 Wydanie 2012

Transakcje z podmiotami powiązanymi to tradycyjnie jedynka z istotnych obszarów zainteresowania fiskusa. Nie zawsze jasne regulacje normatywne w tym zakresie powodują wiele wątpliwości interpretacyjnych, przyczyniając się do przyrostu poziomu ...

Zobacz Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041900 Wydanie 2014

Najnowsze zasady, jakimi kierują się urzędnicy kontrolujący transakcje między\r\npodmiotami powiązanymi. Ostatnie nowelizacje wprowadziły szereg istotnych zmian mających kluczowe\r\nznaczenie dla sposobu przeprowadzania kontroli podatkowych w zak ...