Budżet zadaniowy w praktyce Planowanie kalkulacja wydatków ewidencja księgowa

Cena 98.61 zł Katalogowa 128 zł

W jaki sposób wdrożyć budżetowanie zadaniowe? Jak zapewnić przejrzystość planowania i wykonania budżetu a także zwiększyć efektywność i skuteczność wydatkowania środków? Jak kontrolować realizację zadań budżetowych? Jak dostosować system rachunkowości jednostki do wymogów budżetu zadaniowego? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły się w książce, która szczegółowo prezentuje zasady budżetowania zadaniowego. Autor przybliżył istotę budżetu zadaniowego oraz korzyści płynące z jego wdrożenia.Przedstawił opcja wykorzystania go jako narzędzia zarządzania finansami w jednostce. Opisał standardy definiowania celów w budżecie i dobierania mierników ich realizacji. Ponadto wyjaśnił, jak dostosować system rachunkowości i zbudować model rozliczeniowy, jaki umożliwi prawidłową alokację kosztów i wydatków do poszczególnych zadań. Książka, wzbogacona o liczne przykłady, stanowi istotne wsparcie przy wdrażaniu lub usprawnianiu metody budżetowania zadaniowego. Jest adresowana do pracowników działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za budżetowanie w jednostce oraz przedstawicieli instytucji kontroli i nadzoru. Na płycie dołączonej do książki znajdują się edytowalne wzory dokumentów, rozbudowana baza mierników niezbędnych przy planowaniu zadaniowym (około 4000 mierników), a także przykładowo sporządzone sprawozdania półroczne Rb-BZ1 i Rb-BZ2.