Budownictwo Ujednolicone przepisy Legis

Książka budownictwo przepisy

Książka podzielona jest na dziesięć głównych działów:
1. Ustawa - Prawo budowlane
2. Warunki techniczne obiektów budowlanych
3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
4. Projekty budowlane
5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych
6. Nadzór budowlany
7. Przepisy BHP i PPOŻ
8. Wyroby budowlane
9. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
10. Kodeks postępowania administracyjnego.

GRATIS PŁYTA CD NA KTÓREJ: Książka obiektu budowlanego w formie pliku PDF;Wybrane umowy i formularze funkcjonujące w budownictwie; Załączniki; Dodatkowe akty prawe - Geodezja i kartografia, Geologia i górnictwo, Inspekcja sanitarna, Ochrona środowiska, Prawo pracy, Wszystkie rozporządzenia o warunkach technicznych z podziałem na branże, Ceny, Dozór techniczny, Drogi publiczne, Gospodarka nieruchomościami Ochrona gruntów, Ochrona przeciwpożarowa, Ochrona zabytków, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Prawo autorskie, Prawo energetyczne, Przepisy dla lotnisk, Systemy oceny zgodności, Kodeks cywilny, Transport kolejowy, PKOB, Odpady i wiele innych