Budownictwo Legis st prawny 10092013 rok

Książka budownictwo przepisy

Książka podzielona jest na dziesięć głównych działów:
1. Ustawa - Prawo budowlane.
2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.
3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
4. Projekty budowlane.
5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych.
6. Nadzór budowlany.
7. Przepisy BHP i PPOŻ.
8. Wyroby budowlane.
9. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
10. Kodeks postępowania administracyjnego.
Książka Budownictwo Legisa zawiera płtytę cd na której znajdziesz: książka obiektu budowlanego w formie pliku PDF;Wybrane umowy i formularze funkcjonujące w budownictwie; Załączniki; Dodatkowe akty prawe - Geodezja i kartografia, Geologia i górnictwo, Inspekcja sanitarna, Ochrona środowiska, Prawo pracy, Ceny, Dozór techniczny, Drogi publiczne, Gospodarka nieruchomościami Ochrona gruntów, Ochrona przeciwpożarowa, Ochrona zabytków, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Prawo autorskie, Prawo energetyczne, Przepisy dla lotnisk, Systemy oceny zgodności, Kodeks cywilny, Transport kolejowy, PKOB, Odpady i wiele innych.

Książka ma czytelny i przejrzysty układ, ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, jaki informuje od W jaki sposób zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona.