Budownictwo 2011 Ujednolicone przepisy

Stan Prawny 19.09.2011 rok
Książka budownictwo przepisy

Książka Budownictwo 2011 podzielona jest na dziewięć głównych działów:
1. Ustawa - Prawo budowlane
2. Warunki techniczne obiektów budowlanych
3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
4. Projekty budowlane
5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych
6. Nadzór budowlany
7. Przepisy BHP i PPOŻ
8. Wyroby budowlane
9. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Do książki załączona płyta CD. Książkę obiektu budowlanego w formie pliku PDF, Załączniki, Wybrane umowy i formularze funkcjonujące w budownictwie, Dodatkowe akty prawne - Geodezja i kartografia, Geologia i górnictwo, Inspekcja sanitarna, Normy, Ochrona środowiska, Prawo pracy, Wszystkie rozporządzenia o warunkach technicznych z podziałem na branże, Ceny, Dozór techniczny, Drogi publiczne, Gospodarka nieruchomościami Ochrona gruntów, Ochrona przeciwpożarowa, Ochrona zabytków, KPA, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Prawo autorskie, Prawo energetyczne, Przepisy dla lotnisk, Systemy oceny zgodności, Kodeks cywilny, Transport kolejowy, Odpady i wiele innych