BŁĄD CO DO OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCEJ ZNAMIĘ CZYNU ZABRONIONEGO

w polskim prawie karnym (zagadnienia ogólne)
Cena 28.88 zł Katalogowa 39,9 zł

W niniejszej książce przedstawiono próbę całościowego ujęcia zagadnień tworzących trzon problematyki błędu co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. Próbę tę skoncentrowano na analizie trzech fundamentalnych w jej obszarze kwestii: istoty rzeczonego błędu, jego przedmiotu a także jego funkcji. W ramach tej analizy starano się odsłonić nie tylko ich stronę teoretyczną, ale i tę dogmatyczną, wyznaczoną brzmieniem stosownych przepisów aktualnie obowiązującego polskiego kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r. Książka zaadresowana jest więc zarówno do teoretyków, W jaki sposób i do praktyków prawa karnego.