Bezpieczeństwo energetyczne Rosji

Cena 37.45 zł Katalogowa 49 zł

Czy rosyjskie złoża ropy i gazu mogą się wkrótce wyczerpać? W jakim stopniu rosyjska gospodarka uzależniona jest od ceny surowców? W książce zbadano stan bezpieczeństwa energetycznego Rosji za pomocą autorskiego indeksu. Dowiedziono, że w ostatnich dwu dekadach stan ten uległ znacznemu pogorszeniu, a zaobserwowane momenty poprawy występowały, paradoksalnie, w czasie pogorszenia się światowej koniunktury surowcowej. To właśnie od czynników ekonomicznych i społeczno-politycznych, a nie technicznych, takich w jaki sposób wielkość zasobów, zależeć będzie ewentualna poprawa stanu bezpieczeństwa energetycznego Rosji.