Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli

wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym)

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli.