Zygmunt Niewiadomski - Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zobacz Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588151 Zygmunt Niewiadomski

Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszec ...

Zobacz Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9
Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595944 Zygmunt Niewiadomski

Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególn ...

Zobacz Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji Tom 12
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji Tom 12

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587437 Zygmunt Niewiadomski

Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki, m.in. wynikające z: - ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173), które ok ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne Tom 7 System Prawa Administracyjnego
Prawo administracyjne materialne Tom 7 System Prawa Administracyjnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595326 Zygmunt Niewiadomski

Tom 7. Systemu Prawa Administracyjnego zawiera całościowe omówienie zagadnień dotyczących prawa administracyjnego materialnego.Drugie wydanie Tomu 7. uwzględnia wszystkie zmiany w stanie prawnym, które ukazały się od poprzedniego wydania ksi ...

Zobacz Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Tom 2 System Prawa Administracyjnego
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Tom 2 System Prawa Administracyjnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325520311 Zygmunt Niewiadomski

Tom 2 Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat konstytucyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w sposób szczegółowy i usystematyzowany ujętą w dziewięciu powiązanych ze sobą rozdziałach. Rozdział I zawie ...

Zobacz Stosunek służbowy Tom 11 System Prawa Administracyjnego
Stosunek służbowy Tom 11 System Prawa Administracyjnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325525804 Zygmunt Niewiadomski

W opracowaniu szczegółowo omówione zostały: pojęcie, geneza, przedmiot oraz źródła prawa stosunków służbowych w administracji. Autorzy poddali wnikliwej analizie problematykę nawiązania, zmiany i ustania stosunku służbowego, a także w ...

Zobacz Europeizacja prawa administracyjnego System Prawa Administracyjnego Tom 3
Europeizacja prawa administracyjnego System Prawa Administracyjnego Tom 3

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325546113 Zygmunt Niewiadomski

Tom\r\n3 Systemu Prawa Administracyjnego został poświęcony\r\nzagadnieniom dotyczącym europeizacji prawa administracyjnego.\r\nW Rozdziale I zostały\r\nprzedstawione pojęcia i konteksty europeizacji\r\nprawa administracyjnego. Autor wyjaśnia pojęcia: ...

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B System Prawa Administracyjnego
Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B System Prawa Administracyjnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325551438 Zygmunt Niewiadomski

Hauser i Niewiadomski polecają książkę z prawa gospodarczego, która będzie przydatna w codziennej praktyce dla sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, aplikantów, pracowników administracji oraz pracowników biur prawnych przeds ...

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego
Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325546137 Zygmunt Niewiadomski

Niewiadomski i Hauser z wyd. Beck polecają książkę z prawa gospodarczego, która będzie przydatna w codziennej praktyce dla sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, aplikantów, pracowników administracji oraz pracowników biur pra ...

Zobacz Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej Tom 13
Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej Tom 13

C.H. Beck Isbn 9788325587581 Zygmunt Niewiadomski

Tom 13 z serii Systemu Prawa Administracyjnego w sposób dogłębny i kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Publikacja została poświęcona osobom pełniących służbę publiczną, w szczególnoś ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Zygmunt Niewiadomski