Zygmunt Niewiadomski - Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B System Prawa Administracyjnego

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B System Prawa Administracyjnego
Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B System Prawa Administracyjnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288316 Zygmunt Niewiadomski

Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 8), które dotyczą wdrożenia rynku mocy, na którym towarem będzie moc dyspoz ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288958 Zygmunt Niewiadomski

Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując ...

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego
Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286374 Zygmunt Niewiadomski

Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z ...

Zobacz Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288941 Zygmunt Niewiadomski

Niewiadomski Zbigniew w komentarzu do planowania i zagospodarowania przestrzennym przedstawia aktualne ustawy. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do u ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588151 Zygmunt Niewiadomski

Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszec ...

Zobacz Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9
Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595944 Zygmunt Niewiadomski

Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególn ...

Zobacz Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji Tom 12
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji Tom 12

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587437 Zygmunt Niewiadomski

Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki, m.in. wynikające z: - ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173), które ok ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne Tom 7 System Prawa Administracyjnego
Prawo administracyjne materialne Tom 7 System Prawa Administracyjnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595326 Zygmunt Niewiadomski

Tom 7. Systemu Prawa Administracyjnego zawiera całościowe omówienie zagadnień dotyczących prawa administracyjnego materialnego.Drugie wydanie Tomu 7. uwzględnia wszystkie zmiany w stanie prawnym, które ukazały się od poprzedniego wydania ksi ...

Zobacz Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Tom 2 System Prawa Administracyjnego
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Tom 2 System Prawa Administracyjnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325520311 Zygmunt Niewiadomski

Tom 2 Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat konstytucyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w sposób szczegółowy i usystematyzowany ujętą w dziewięciu powiązanych ze sobą rozdziałach. Rozdział I zawie ...

Zobacz Stosunek służbowy Tom 11 System Prawa Administracyjnego
Stosunek służbowy Tom 11 System Prawa Administracyjnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325525804 Zygmunt Niewiadomski

W opracowaniu szczegółowo omówione zostały: pojęcie, geneza, przedmiot oraz źródła prawa stosunków służbowych w administracji. Autorzy poddali wnikliwej analizie problematykę nawiązania, zmiany i ustania stosunku służbowego, a także w ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Zygmunt Niewiadomski