Zbigniew Ofiarski - Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248938 Zbigniew Ofiarski

Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym przedsięwzięciem autorów – specjalistów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, w których od wielu lat są prowadzone badania nad sektorem finansów publicznych. Pozwoliło to ...

Zobacz Prawo Bankowe Ofiarski
Prawo Bankowe Ofiarski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381070003 Zbigniew Ofiarski

Książka z prawa bankowego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracownikó ...

Zobacz Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz
Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381244978 Zbigniew Ofiarski

Komentarz przeznaczony jest dla osób profesjonalnie zajmujących się problematyką podatków i opłat, w tym pracowników administracji rządowej i samorządowej, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów i doradców podatk ...

Zobacz Prawo Bankowe Ofiarski
Prawo Bankowe Ofiarski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326412325 Zbigniew Ofiarski

W czwartym wydaniu podręcznika - poszerzonym i zaktualizowanym - obok zagadnień dotyczących czynności bankowych, funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych przedstawiono również problematykę nadzoru bankowego, w tym także nadzor ...

Zobacz Ogólne prawo podatkowe
Ogólne prawo podatkowe

LexisNexis Polska Isbn 9788376203324 Zbigniew Ofiarski

W podręczniku prezentowane są zagadnienia ogólnego prawa podatkowego, zarówno materialnego, jak i proceduralnego. Szczególną uwagę poświęcono zobowiązaniom podatkowym (sposobom ich powstawania, realizacji oraz wygasania), a także innym uni ...

Zobacz Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego

Wydawnictwo Difin Isbn 8372512647 Zbigniew Ofiarski

...

Zobacz Prawo podatkowe
Prawo podatkowe

LexisNexis Polska Isbn 8373345997 Zbigniew Ofiarski

W podręczniku prezentowane są zagadnienia ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego. Szerokie ujęcie tej problematyki wynika przede wszystkim ze złożonej struktury obowiązującego w Polsce systemu prawa podatkowego. W części ogólnej prze ...

Zobacz Prawo bankowe
Prawo bankowe

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 8374441968 Zbigniew Ofiarski

...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Zbigniew Ofiarski