Zbigniew Kmieciak - Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381601337 Zbigniew Kmieciak

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzy ...

Zobacz Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10
Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585013 Zbigniew Kmieciak

Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy ora ...

Zobacz Postępowanie administracyjne w Europie
Postępowanie administracyjne w Europie

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326401121 Zbigniew Kmieciak

W dobie daleko zaawansowanej integracji europejskiej potrzeba rozwijania badań komparatystycznych zdaje się nie budzić najmniejszych wątpliwości. Pozwalają one na pełniejszą ocenę rodzimych dokonań, będąc zarazem źródłem inspiracji dla ...

Zobacz Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym
Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 8373333800 Zbigniew Kmieciak

Niniejsza monografia jest pierwszą, przekrojową analizą zagadnienia mediacji i koncyliacji w polskiej literaturze prawniczej. Przygotowując ją autor wykorzystał oryginalne materiały i dane zebrane w czasie swoich pobytów naukowych za granicą ...

Zobacz Postępowanie administracyjne w Europie
Postępowanie administracyjne w Europie

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 8374441046 Zbigniew Kmieciak

Pomysł napisania książki zrodził się w trakcie seminariów doktorskich prowadzonych w Katedrze Postępowania Pomysł napisania książki zrodził się w trakcie seminariów doktorskich prowadzonych w Katedrze Postępowania Administracyjnego na W ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Zbigniew Kmieciak