Wzory Pism Becka - Pisma i umowy z zakresu prawa pracy

Zobacz Pisma i umowy z zakresu prawa pracy
Pisma i umowy z zakresu prawa pracy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286664 Wzory Pism Becka

Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera zestawienie wzorów najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. ...

Zobacz Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD
Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285568 Wzory Pism Becka

Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD. Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów (ponad 150) najczęściej występujących w obrocie gospoda ...

Zobacz Pisma i pisma procesowe z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia z objaśnieniami i płytą CD
Pisma i pisma procesowe z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283618 Wzory Pism Becka

Publikacja to zestawienie 100 wzorów dotyczących postępowania w sprawach o wykroczenia bazujących na podstawie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.), która weszła w życi ...

Zobacz Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285582 Wzory Pism Becka

Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową.Niniejsze, 3. wydanie zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:ustawą o zmianie ustawy ...

Zobacz Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych
Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595708 Wzory Pism Becka

Umowy, pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism i pism procesowych najczęściej występując ...

Zobacz Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański
Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595722 Wzory Pism Becka

Książka z pism procesowych zawiera prawie 500 wzorów pism procesowych zawartych w XIX rozdziałach, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Wychodząc naprzeciw trudnościom, w niniejszym zbi ...

Zobacz Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD
Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595692 Wzory Pism Becka

Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie budowlanym, przydatnych na ...

Zobacz Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595685 Wzory Pism Becka

Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego.Książka Pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadło ...

Zobacz Pisma w postępowaniu w sprawach wykroczeń z objaśnieniami
Pisma w postępowaniu w sprawach wykroczeń z objaśnieniami

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283618 Wzory Pism Becka

Prezentowana publikacja to zestawienie 100 wzorów dotyczących postępowania w sprawach o wykroczenia bazujących na podstawie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.), która we ...

Zobacz Umowy w sprawach gospodarczych
Umowy w sprawach gospodarczych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564087 Wzory Pism Becka

Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów najczęściej występujących w obrocie gospodarczym. Niniejsze opracowanie obejmuje umowy nazwane z Kodeksu cywilnego innych ustaw oraz ukształtowane przez praktykę umowy nienazwane. D ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Wzory Pism Becka