Wolters Kluwer - Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

Zobacz Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne
Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

Wolters Kluwer Isbn 9788381600699 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 22.08.2018 r. W 28. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, - z 7 czerwca ...

Zobacz Kodeks cywilny
Kodeks cywilny

Wolters Kluwer Isbn 9788381600460 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 10.08.2018 r. W 7. wydaniu przepisów uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, - z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym pr ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks postępowania cywilnego

Wolters Kluwer Isbn 9788381600514 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 22.08.2018 r. W najnowszym 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz usta ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego
Kodeks postępowania karnego

Wolters Kluwer Isbn 9788381600453 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 26 stycznia 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej, - z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, - z 15 czerwca 2018 r ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych

Wolters Kluwer Isbn 9788381600484 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 21.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej; - z 5 lipca ...

Zobacz Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Wolters Kluwer Isbn 9788381600477 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 19. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, - z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości
Ustawa o rachunkowości

Wolters Kluwer Isbn 9788381600606 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 24.08.2018 r. W 19. wydaniu zbioru uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, - z ...

Zobacz Prawo handlowe Zbiór przepisów
Prawo handlowe Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Isbn 9788381600415 Wolters Kluwer

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i s ...

Zobacz Kodeks karny
Kodeks karny

Wolters Kluwer Isbn 9788381600446 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 8. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, - z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego

Wolters Kluwer Isbn 9788381600507 Wolters Kluwer

W najnowszym 8. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmiany wynikające z:- wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r., SK 18/17, oraz – ustawy z 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyz ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Wolters Kluwer