Wolters Kluwer - Zbiór karny PLUS 2018

Zobacz Zbiór karny PLUS 2018
Zbiór karny PLUS 2018

Wolters Kluwer Isbn 9788381246682 Wolters Kluwer

Stan prawny na 04.2018 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 11) KODEKS KARNY - od 19 stycznia 2018 r. – ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 20) - od 1 marca 2018 r. – ustawa z 10 stycznia ...

Zobacz Prawo budowlane
Prawo budowlane

Wolters Kluwer Isbn 9788381244572 Wolters Kluwer

Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z wybranymi przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uwzględniono m.in. zmiany wynikające z us ...

Zobacz Prawo handlowe Zbiór przepisów
Prawo handlowe Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Isbn 9788381243438 Wolters Kluwer

Stan prawny na 16 lutego 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 24 sierpnia 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu us ...

Zobacz Prawo nieruchomości Zbiór przepisów
Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Isbn 9788381246828 Wolters Kluwer

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zagospodarowan ...

Zobacz Konstytucja biznesu Zbiór przepisów
Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Isbn 9788381245838 Wolters Kluwer

Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. Prawo przedsiębiorców. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. CEIDG i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zagraniczni. Swoboda działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowyc ...

Zobacz Prawo cywilne Zbiór przepisów
Prawo cywilne Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Isbn 9788381244763 Wolters Kluwer

Stan prawny: 19 lutego 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY 15 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2067; oczekuje ...

Zobacz Kodeks pracy
Kodeks pracy

Wolters Kluwer Isbn 9788381244602 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 01.2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono ta ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Wolters Kluwer Isbn 9788381244596 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 18.01.2018 r. W wydaniu 31. uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych; z 8 grudnia 2017 r. ...

Zobacz Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa

Wolters Kluwer Isbn 9788381244565 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 18.01.2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Ordynacja podatkowa wraz ze wszystkimi zmianami opublikowanymi do 18 stycznia 2018 r., m.in. wynikającymi z ustaw: z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa; z 2 ...

Zobacz Experientia docet Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple
Experientia docet Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple

Wolters Kluwer Isbn 9788381076616 Wolters Kluwer

Przekrój tematyczny tej Księgi nie jest przypadkowy. Odpowiada on szerokości zainteresowań Jubilatki, które rozciągają się od - chyba najulubieńszego - prawa autorskiego, poprzez niemal wszystkie prawa własności przemysłowej (a zwłaszcza ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Wolters Kluwer