Wolters Kluwer - Brant and Helms Fundamentals of Diagnostic Radiology

Zobacz Brant and Helms Fundamentals of Diagnostic Radiology
Brant and Helms Fundamentals of Diagnostic Radiology

Wolters Kluwer Isbn 9781496367389 Wolters Kluwer

Trusted by radiology residents, interns, and students for more than 20 years, Brant and Helms Fundamentals of Diagnostic Radiology, 5th Edition delivers essential information on current imaging modalities and the clinical application of todays techno ...

Zobacz Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wolters Kluwer Isbn 9788381603409 Wolters Kluwer

Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi, a także tekst Karty praw podstawowych Unii Europej ...

Zobacz Prawo budowlane
Prawo budowlane

Wolters Kluwer Isbn 9788381244572 Wolters Kluwer

Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z wybranymi przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uwzględniono m.in. zmiany wynikające z us ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks postępowania cywilnego

Wolters Kluwer Isbn 9788381600514 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 22.08.2018 r. W najnowszym 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz usta ...

Zobacz Finanse publiczne
Finanse publiczne

Wolters Kluwer Isbn 9788381600620 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 23.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z 6 czerwca 2018 r. o zmianie us ...

Zobacz Honeste Procedere Księga Jubileuszowa dedykowa
Honeste Procedere Księga Jubileuszowa dedykowa

Wolters Kluwer Isbn 9788381241991 Wolters Kluwer

Autorami księgi, poświęconej zagadnieniom z zakresu postępowania cywilnego, a także organizacji i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz filozofii prawa, są najwybitniejsi polscy naukowcy, w tym w szczególności procesualiści cywilni ...

Zobacz Kodeks pracy
Kodeks pracy

Wolters Kluwer Isbn 9788381244602 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 01.2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono ta ...

Zobacz Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne
Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

Wolters Kluwer Isbn 9788381600699 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 22.08.2018 r. W 28. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, - z 7 czerwca ...

Zobacz Kodeks cywilny
Kodeks cywilny

Wolters Kluwer Isbn 9788381600460 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 10.08.2018 r. W 7. wydaniu przepisów uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, - z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym pr ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego
Kodeks postępowania karnego

Wolters Kluwer Isbn 9788381600453 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 26 stycznia 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej, - z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, - z 15 czerwca 2018 r ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Wolters Kluwer