Wolters Kluwer - Kodeks postępowania cywilnego

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks postępowania cywilnego

Wolters Kluwer Isbn 9788381600514 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 22.08.2018 r. W najnowszym 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz usta ...

Zobacz Finanse publiczne
Finanse publiczne

Wolters Kluwer Isbn 9788381600620 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 23.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z 6 czerwca 2018 r. o zmianie us ...

Zobacz Honeste Procedere Księga Jubileuszowa dedykowa
Honeste Procedere Księga Jubileuszowa dedykowa

Wolters Kluwer Isbn 9788381241991 Wolters Kluwer

Autorami księgi, poświęconej zagadnieniom z zakresu postępowania cywilnego, a także organizacji i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz filozofii prawa, są najwybitniejsi polscy naukowcy, w tym w szczególności procesualiści cywilni ...

Zobacz Kodeks pracy
Kodeks pracy

Wolters Kluwer Isbn 9788381244602 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 01.2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono ta ...

Zobacz Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne
Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

Wolters Kluwer Isbn 9788381600699 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 22.08.2018 r. W 28. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, - z 7 czerwca ...

Zobacz Kodeks cywilny
Kodeks cywilny

Wolters Kluwer Isbn 9788381600460 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 10.08.2018 r. W 7. wydaniu przepisów uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, - z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym pr ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego
Kodeks postępowania karnego

Wolters Kluwer Isbn 9788381600453 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 26 stycznia 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej, - z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, - z 15 czerwca 2018 r ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych

Wolters Kluwer Isbn 9788381600484 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 21.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej; - z 5 lipca ...

Zobacz Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Wolters Kluwer Isbn 9788381600477 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 19. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, - z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości
Ustawa o rachunkowości

Wolters Kluwer Isbn 9788381600606 Wolters Kluwer

Stan prawny na: 24.08.2018 r. W 19. wydaniu zbioru uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, - z ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Wolters Kluwer