Wojciech Rup - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046738 Wojciech Rup

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów w ...

Zobacz Wzory księgowań w jednostce budżetowej
Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040651 Wojciech Rup

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. Autor, doświadczony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych ...

Zobacz Praktyczny komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 stycznia 2012 r (DzU poz 121)
Praktyczny komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 stycznia 2012 r (DzU poz 121)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040446 Wojciech Rup

Szczegółowy komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu pa ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r wg nowych zasad
Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r wg nowych zasad

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040170 Wojciech Rup

Rup Wojciech w książce Sprawozdanie finansowe za 2011 rok po raz pierwszy według nowych zasad praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Od początku 2011 r jednostki sektora ...

Zobacz Nowe zasady rachunkowości budżetowej 2012
Nowe zasady rachunkowości budżetowej 2012

Wydawnictwo ODDK Isbn Wojciech Rup

Książka Nowe zasady rachunkowości budżetowej 2012 w przystępny sposób omawia nowe rozporządzenia i konsekwencje wprowadzonych zmian, w tym:\r\n Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie nowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla bu ...

Zobacz Nowe zasady rachunkowości budżetowej Nowe plany kont
Nowe zasady rachunkowości budżetowej Nowe plany kont

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374267267 Wojciech Rup

Szczegółowy komentarz do nowych przepisów rachunkowości budżetowej mających zastosowanie od 1 stycznia 2011 r. Książka Nowe zasady rachunkowości budżetowej 2011 w przystępny sposób omawia nowe rozporządzenia i konsekwencje wprowadzonych ...

Zobacz Przygotowanie i przeprowadzenie likwidacji lub przekształcenia
Przygotowanie i przeprowadzenie likwidacji lub przekształcenia

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374266857 Wojciech Rup

Instruktaż, który ułatwi pracę służbom finansowo-księgowym jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowego sektora finansów publicznych w prawidłowym przeprowadzeniu likwidacji i przekształceń organizacyjnych: państwowych i samorzą ...

Zobacz Praktyczny komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej
Praktyczny komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374265317 Wojciech Rup

Szczegółowy komentarz do wprowadzonych rozporządzeniem MF z dnia 15 kwietnia 2008 rok (Dziennik Ustaw Nr 72, póz. 422) zmian w rozporządzeniu MF z dnia 28 lipca 2006 rok w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu ...

Zobacz Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora finansów
Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora finansów

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374264235 Wojciech Rup

Jak prawidłowo ująć w księgach oraz w sprawozdaniach finansowych i budżetowych operacje związane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. W poradniku przedstawiono zasady rozliczenia funduszy unijnych w jednostkach sektora finansów public ...

Zobacz Instrukcja gospodarowania i ewidencja księgowa pozostałych środków trwałych
Instrukcja gospodarowania i ewidencja księgowa pozostałych środków trwałych

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374263148 Wojciech Rup

Gospodarka pozostałymi środkami trwałymi (wyposażeniem) i pozostałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi w jednostkach sektora finansów publicznych przysparza wiele problemów związanych z ich klasyfikacją i ewidencją. Występują tu ro ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Wojciech Rup