Wojciech Morawski - Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Zobacz Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043010 Wojciech Morawski

Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, ...

Zobacz Prawo finansów publicznych
Prawo finansów publicznych

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372858108 Wojciech Morawski

To już ósme najnowsze wydanie podręcznika do prawa finansów publicznych. Książka uwzględnia stan prawny na 1 grudnia 2016 roku. Podręcznik z prawa finansowego publicznego składa się z trzynastu rozdziałów:- 1. Zagadnienia ogólne. \r\n- 2. ...

Zobacz Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248396 Wojciech Morawski

Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego jest ks ...

Zobacz Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz
Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078191 Wojciech Morawski

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowanie stanowiska ...

Zobacz Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Komentarz
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Komentarz

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043096 Wojciech Morawski

Bardzo praktyczny i niezwykle szczegółowy komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Autorzy komentarza, wykorzystując swoje bogate doświadczenie zawodowe, posiłkując się najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych i interpr ...

Zobacz Nowelizacja ordynacji podatkowej
Nowelizacja ordynacji podatkowej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326489761 Wojciech Morawski

Stan prawny: 1 maja 2016 r.\r\nz uwzględnieniem zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.), które wejdą w życi ...

Zobacz Stare okręgi przemysłowe
Stare okręgi przemysłowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Isbn 8373783584 Wojciech Morawski

Dezinndustrializacja stanowi logiczny i nieuchronny skutek industrializacji. Związane jest to z ogólna tendencja do wzrostu znaczenia sektora usług kosztem przemysłu. ...

Zobacz Tradycje szkolnictwa ekonomicznego w Polsce po 1945 roku
Tradycje szkolnictwa ekonomicznego w Polsce po 1945 roku

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Isbn 8373782969 Wojciech Morawski

Niniejsza praca jest zbiorem dziesięciu opracowań autorstwa przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, w których tradycje kształcenia ekonomistów sięgają okresu przed II wojną światową, a nawet wcześniejszego. ...

Zobacz Kodeks podatkowy
Kodeks podatkowy

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372855398 Wojciech Morawski

Na całość opracowania składa się zbiór uaktualnionych i ujednoliconych tekstów przepisów podatkowych obowiązujących w naszym kraju w danym roku kalendarzowym. Zaprezentowano w nim wszystkie rodzaje podatków z jakimi mamy do czynienia w ży ...

Zobacz Kronika szczytów G-7/G-8
Kronika szczytów G-7/G-8

Książka i Wiedza Spółdzielnia Wydawniczo Handlowa Isbn 9788305135528 Wojciech Morawski

Książka umożliwia poznanie mechanizmów podejmowania decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Coroczne spotkania przywódców najbardziej rozwiniętych państw świta wyznaczały rytm epoki, która rozpoczęła się podczas kryzysu energetyczne ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Wojciech Morawski