Vademecum specjalisty - Vademecum głównego księgowego

Zobacz Vademecum głównego księgowego
Vademecum głównego księgowego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285810 Vademecum specjalisty

W książce przedstawiamy „fundamenty” księgowe i finansowe, które pozwolą księgowym zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. plan finansowy, klasyfikacja bud ...

Zobacz Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285858 Vademecum specjalisty

Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatrywanie skarg i wniosków itp.). Nie jest t ...

Zobacz Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581899 Vademecum specjalisty

Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem życi ...

Zobacz Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego
Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289931 Vademecum specjalisty

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego. Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja powstała jako przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Jej celem jest przedstawienie najważniejszych zagadnień doty ...

Zobacz Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381284189 Vademecum specjalisty

Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budż ...

Zobacz VADEMECUM SKARBNIKA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERUTORIALNEGO
VADEMECUM SKARBNIKA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERUTORIALNEGO

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325557089 Vademecum specjalisty

W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (n ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Vademecum specjalisty