Ustawy w praktyce - Specustawa mieszkaniowa komentarz

Zobacz Specustawa mieszkaniowa komentarz
Specustawa mieszkaniowa komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582391 Ustawy w praktyce

Komentarz do specustawy mieszkaniowej stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innyc ...

Zobacz Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582162 Ustawy w praktyce

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz ...

Zobacz Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz
Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584883 Ustawy w praktyce

Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570), który zawiera kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów ...

Zobacz Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583152 Ustawy w praktyce

Celem komentarza jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, dalej: Prz ...

Zobacz Ustawy samorządowe Komentarz
Ustawy samorządowe Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289887 Ustawy w praktyce

Komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrow ...

Zobacz Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586072 Ustawy w praktyce

Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków , zawierająca: - liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań, - boga ...

Zobacz Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591236 Ustawy w praktyce

Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zap ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Ustawy w praktyce