Teksty Ustaw Becka - Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Zobacz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581486 Teksty Ustaw Becka

W 2018 roku weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zrycz ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583374 Teksty Ustaw Becka

Książka z kodeksu postępowania cywilnego Becka zawiera:- Kodeks postępowania cywilnego- Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym- Komornicy sądowi i egzekucja- Koszty sądowe w sprawach cywilnych- Prokuratura Generalna Skarbu Państwa- Akt ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581936 Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór zawiera następujące zmiany: Kodeks spółek handlowych:11.9.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 20 ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285865 Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka z kodeksu postępowania administracyjnego zawierają: - Kodeks postępowania administracyjnego - Ustrój sądów administracyjnych - Postępowanie egzekucyjne w administracji - Postępowanie przed sądami administracyjnymi - Samorz ...

Zobacz Podatki 2019 Beck
Podatki 2019 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582438 Teksty Ustaw Becka

Planowany termin wydania 31 stycznia 2019. W książce o podatkach zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- usta ...

Zobacz Kodeks cywilny Edycja Sądowa
Kodeks cywilny Edycja Sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581905 Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: październik 2018 rok. Zbiór zawiera następujące zmiany:Kodeks cywilny:9.7.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104)25.11.2018 ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583398 Teksty Ustaw Becka

Książka z kodeksu spółek handlowych zawiera Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wyko ...

Zobacz Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące
Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288309 Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka z kodeksu cywilnego i prawa rodzinnego zawierają:\r\n- Kodeks cywilny - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Prawa konsumentów - Księgi wieczyste i hipoteka - Własność lokali\r\n- Spółdzielnie mieszkaniowe - Prawo prywatne międzyna ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa
Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581929 Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór zawiera następujące zmiany: Kodeks postępowania administracyjnego:11.9.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw z dni ...

Zobacz Kodeks karny Edycja Sądowa
Kodeks karny Edycja Sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581912 Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór zawiera następujące zmiany:Kodeks karny:Nowy tekst jednolity z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600)Kodeks wykroczeń1.7.2018 r. – zmiana z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usłu ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Teksty Ustaw Becka