Teksty Ustaw Becka - Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Zobacz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581486 Teksty Ustaw Becka

W 2018 roku weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zrycz ...

Zobacz Podatki 2018 Beck
Podatki 2018 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287883 Teksty Ustaw Becka

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowy ...

Zobacz Kodeks karny Edycja Sądowa
Kodeks karny Edycja Sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583442 Teksty Ustaw Becka

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Zbiór ustaw: KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583404 Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka z kodeksu postępowania administracyjnego zawierają: - Kodeks postępowania administracyjnego - Ustrój sądów administracyjnych - Postępowanie egzekucyjne w administracji - Postępowanie przed sądami administracyjnymi - Samorz ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583398 Teksty Ustaw Becka

Książka z kodeksu spółek handlowych zawiera Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wyko ...

Zobacz Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące
Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583350 Teksty Ustaw Becka

Książka z prawa nieruchomości zawiera: - Prawo budowlane, - Gospodarka nieruchomościami, - Własność lokali, - Spółdzielnie mieszkaniowe, - Ochrona praw lokatorów. - Dodatki mieszkaniowe, - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz in ...

Zobacz Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące
Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583381 Teksty Ustaw Becka

Książka z kodeksu pracy Becka zawiera:Kodeks pracyPaństwowa Inspekcja PracyOrganizacje pracodawcówZwiązki zawodoweMinimalne wynagrodzenie za pracęDni wolne od pracyRozwiązywanie sporów zbiorowychZatrudnienie pracowników tymczasowychZakładow ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583343 Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępowanie w sprawach nieletnichPrzeciwdziałanie narkomaniiAkty wykonawczeKsiążka zawiera zbiór najwa ...

Zobacz Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583367 Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoho ...

Zobacz Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące
Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583336 Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka z prawa konstytucyjnego zawierają: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o obywatelstwie polskim - Ustawa o partiach politycznych - Prawo o zgromadzeniach - Ochrona informacji niejawnych - Kodeks wyborczy - Trybunał Stan ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Teksty Ustaw Becka