Teksty Ustaw Becka - Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Zobacz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581486 Teksty Ustaw Becka

Wysyłka książki nastąpi 20 grudnia 2018 rokuW 2018 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku do ...

Zobacz Podatki 2018 Beck
Podatki 2018 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287883 Teksty Ustaw Becka

W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze. Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracownik ...

Zobacz Podatki 2019 Beck
Podatki 2019 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287811 Teksty Ustaw Becka

Planowany termin wydania 31 stycznia 2019. W książce o podatkach zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- usta ...

Zobacz Kodeks cywilny Edycja Sądowa
Kodeks cywilny Edycja Sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581905 Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: październik 2018 rok. Zbiór zawiera następujące zmiany:Kodeks cywilny:9.7.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104)25.11.2018 ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa
Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581929 Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór zawiera następujące zmiany: Kodeks postępowania administracyjnego:11.9.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw z dni ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581936 Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór zawiera następujące zmiany: Kodeks spółek handlowych:11.9.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 20 ...

Zobacz Kodeks karny Edycja Sądowa
Kodeks karny Edycja Sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581912 Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór zawiera następujące zmiany:Kodeks karny:Nowy tekst jednolity z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600)Kodeks wykroczeń1.7.2018 r. – zmiana z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usłu ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące

C.H. Beck Isbn 9788381285346 Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 17 stycznia 2018 r.– zawiera zmiany wchodzące w życie 3.04.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) oraz 30.04.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – oznaczono podwójnym stanem prawnym. Publikacja zawiera:- Kodeks postępowania cywilnego- ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

C.H. Beck Isbn 9788381285353 Teksty Ustaw Becka

Książka z kodeksu spółek handlowych zawiera Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wyko ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285865 Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka z kodeksu postępowania administracyjnego zawierają: - Kodeks postępowania administracyjnego - Ustrój sądów administracyjnych - Postępowanie egzekucyjne w administracji - Postępowanie przed sądami administracyjnymi - Samorz ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Teksty Ustaw Becka