Teksty Ustaw Becka - Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Zobacz Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa
Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288293 Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. Obejmuje następujące zmiany: Kodeks cywilny Nowy tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) Kodeks postępowania cywilnego zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ora ...

Zobacz Kodeks karny 2018 Edycja sądowa
Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288286 Teksty Ustaw Becka

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykrocz ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa
Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288279 Teksty Ustaw Becka

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Stan prawny 11 czerwca 2018 roku Publikacja obejmuje następujące zmiany:KPA. EgzAdmU. PostAdm ...

Zobacz Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące
Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288262 Teksty Ustaw Becka

Książka z prawa nieruchomości zawiera: - Prawo budowlane, - Gospodarka nieruchomościami, - Własność lokali, - Spółdzielnie mieszkaniowe, - Ochrona praw lokatorów. - Dodatki mieszkaniowe, - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz in ...

Zobacz Podatki 2018 Beck
Podatki 2018 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287883 Teksty Ustaw Becka

W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze. Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracownik ...

Zobacz Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące
Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285308 Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka z kodeksu cywilnego i prawa rodzinnego zawierają:\r\n- Kodeks cywilny - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Prawa konsumentów - Księgi wieczyste i hipoteka - Własność lokali\r\n- Spółdzielnie mieszkaniowe - Prawo prywatne międzyna ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285315 Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera:Kodeks postępowania administracyjnegoUstrój sądów administracyjnychPostępowanie egzekucyjne w administracjiPostępowanie przed sądami administracyjnymiSamorządowe kolegia odwoławczeTrybunał KonstytucyjnyOrdynacja podatkowa ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

C.H. Beck Isbn 9788381285353 Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wykonawcze Książka zawiera zbi ...

Zobacz Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące
Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599638 Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 14 lutego 2018 r. Teksty ustaw Becka zawierają: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej\r\n Ustawa o obywatelstwie polskim - Ustawa o partiach politycznych - Prawo o zgromadzeniach - Ochrona informacji niejawnych - Kodeks wyborczy - Trybu ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285360 Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępowanie w sprawach nieletnichPrzeciwdziałanie narkomaniiAkty wykonawczeKsiążka zawiera zbiór najwa ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Teksty Ustaw Becka