Studia Prawnicze - Prawo konstytucyjne Banaszak

Zobacz Prawo konstytucyjne Banaszak
Prawo konstytucyjne Banaszak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594916 Studia Prawnicze

Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:konstytucyjnych zasad ustroju państwa,relacji pomi ...

Zobacz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288019 Studia Prawnicze

W książce w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązanie umownego st ...

Zobacz Postępowanie administracyjne Wierzbowski
Postępowanie administracyjne Wierzbowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596347 Studia Prawnicze

W podręczniku z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.Kompleksowe, zwięzłe i przystępne omówienie wszystkich ...

Zobacz Prawo handlowe Kidyba
Prawo handlowe Kidyba

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287999 Studia Prawnicze

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestn ...

Zobacz Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec
Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288033 Studia Prawnicze

Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzyga ...

Zobacz Historia powszechna ustroju i prawa Maciejewski
Historia powszechna ustroju i prawa Maciejewski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569884 Studia Prawnicze

Książka w dodruku. Wysyłka od 17 października.Podręcznik Historii powszechnej ustroju i prawa ma charakter studium porównawczego, uwzględniającego\r\ndzieje historii ustroju i prawa państw europejskich, a nawet obu Ameryk,\r\ngłównie jednak St ...

Zobacz Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze
Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287975 Studia Prawnicze

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, ...

Zobacz Prawo karne Zawłocki
Prawo karne Zawłocki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281508 Studia Prawnicze

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompe ...

Zobacz Prawo podatkowe Mastalski
Prawo podatkowe Mastalski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282352 Studia Prawnicze

Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego. Książka ta ma stanowić cał ...

Zobacz Zarys prawa cywilnego Machnikowski
Zarys prawa cywilnego Machnikowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288064 Studia Prawnicze

Podręcznik z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:- część ogólną prawa cywilnego,- prawo zobowiązań,- prawo rzeczowe,- prawo rodzinne, ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Studia Prawnicze