Studia Prawnicze - Postępowanie karne Boratyńska

Zobacz Postępowanie karne Boratyńska
Postępowanie karne Boratyńska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282338 Studia Prawnicze

Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które ...

Zobacz Prawo spółek Pyzioł Szumański
Prawo spółek Pyzioł Szumański

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288965 Studia Prawnicze

Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także ...

Zobacz Zarys prawa cywilnego Machnikowski
Zarys prawa cywilnego Machnikowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288064 Studia Prawnicze

Podręcznik z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:- część ogólną prawa cywilnego,- prawo zobowiązań,- prawo rzeczowe,- prawo rodzinne, ...

Zobacz Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze
Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287975 Studia Prawnicze

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, ...

Zobacz Prawo handlowe Kidyba
Prawo handlowe Kidyba

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287999 Studia Prawnicze

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestn ...

Zobacz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288019 Studia Prawnicze

W książce z prawa pracy w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązan ...

Zobacz Prawo nieruchomości Strzelczyk
Prawo nieruchomości Strzelczyk

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287951 Studia Prawnicze

Szóste wydanie książki z prawa nieruchomości zostało uaktualnione, uzupełnione o nową literaturę i orzecznictwo oraz poszerzone o omówienie nowych regulacji dotyczących m.in. kształtowania ustroju rolnego, wstrzymania sprzedaży nieruchomo ...

Zobacz Prawo karne studia prawnicze
Prawo karne studia prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288989 Studia Prawnicze

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwi ...

Zobacz Postępowanie administracyjne Wierzbowski
Postępowanie administracyjne Wierzbowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596347 Studia Prawnicze

W podręczniku z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.Kompleksowe, zwięzłe i przystępne omówienie wszystkich ...

Zobacz Prawo podatkowe Mastalski
Prawo podatkowe Mastalski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282352 Studia Prawnicze

Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego. Książka ta ma stanowić cał ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Studia Prawnicze