Studia Prawnicze - Prawo handlowe Kidyba

Zobacz Prawo handlowe Kidyba
Prawo handlowe Kidyba

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287999 Studia Prawnicze

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestn ...

Zobacz Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec
Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288033 Studia Prawnicze

Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzyga ...

Zobacz Prawo nieruchomości Strzelczyk
Prawo nieruchomości Strzelczyk

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588946 Studia Prawnicze

Piąte wydanie książki z prawa nieruchomości zostało uaktualnione, uzupełnione o nową literaturę i orzecznictwo oraz poszerzone o omówienie nowych regulacji dotyczących m.in. kształtowania ustroju rolnego, wstrzymania sprzedaży nieruchomo ...

Zobacz Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński
Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599690 Studia Prawnicze

Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. W pod ...

Zobacz Postępowanie administracyjne Wierzbowski
Postępowanie administracyjne Wierzbowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596347 Studia Prawnicze

W podręczniku z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.Kompleksowe, zwięzłe i przystępne omówienie wszystkich ...

Zobacz Prawo karne Zawłocki
Prawo karne Zawłocki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281508 Studia Prawnicze

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompe ...

Zobacz Prawo konstytucyjne Banaszak
Prawo konstytucyjne Banaszak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594916 Studia Prawnicze

Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:konstytucyjnych zasad ustroju państwa,relacji pomi ...

Zobacz Prawo podatkowe Mastalski
Prawo podatkowe Mastalski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282352 Studia Prawnicze

Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego. Książka ta ma stanowić cał ...

Zobacz Zarys prawa cywilnego Machnikowski
Zarys prawa cywilnego Machnikowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583910 Studia Prawnicze

Podręcznik z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:- część ogólną prawa cywilnego,- prawo zobowiązań,- prawo rzeczowe,- prawo rodzinne, ...

Zobacz Postępowanie karne Boratyńska
Postępowanie karne Boratyńska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282338 Studia Prawnicze

Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Studia Prawnicze