Skrypty Becka - Wstęp do prawoznawstwa

Zobacz Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288729 Skrypty Becka

Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i przepisy prawne,tworzeni ...

Zobacz Podstawy prawa Muras
Podstawy prawa Muras

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595203 Skrypty Becka

Podręcznik z podstaw prawa omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim:- definicje odnoszące się do instytucji, kategorii oraz pojęć z zakresu teorii ...

Zobacz Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora
Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599270 Skrypty Becka

W podręczniku z ogólnego postępowania administracyjnego omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie zawiera m.in. analizę zagadnień dotyczą ...

Zobacz Prawo autorskie i prawa pokrewne Golat
Prawo autorskie i prawa pokrewne Golat

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288705 Skrypty Becka

Skrypty Becka napisane zostały przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji, zainteresowanych pogłębieniem swoich wiadomości na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych. Po skrypt niniejszy sięgnąć mogą również ...

Zobacz Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe
Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288682 Skrypty Becka

Książka Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i uzytkowania wieczystego, ograniczonych praw rz ...

Zobacz Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych
Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287739 Skrypty Becka

Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyc ...

Zobacz Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski
Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288743 Skrypty Becka

Omawiana problematyka została przedstawiona w sposób kompleksowy i porządkujący, łączący różne koncepcje doktrynalne. Kluczowe zagadnienia prawa konstytucyjnego autorzy przedstawiają w sposób zwięzły, toteż opracowanie stanowi uzupełni ...

Zobacz Zobowiązania Kawałko Witczak
Zobowiązania Kawałko Witczak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599331 Skrypty Becka

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Książka Zobowiązania o ...

Zobacz Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński
Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597214 Skrypty Becka

Książka z postępowania cywilnego stanowi zaktualizowane wydanie podręcznika stanowiącego pomoc przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji w nauce przedmiotu postępowanie cywilne,\r\nz uwzględnieniem zmian, orzecznictwa i p ...

Zobacz Prawo pracy Skrypty Becka
Prawo pracy Skrypty Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325531614 Skrypty Becka

Skrypt Prawo pracy stanowi kompendium wiedzy, obejmujące problematykę wykładu uniwersyteckiego. Znajdziesz w nim zagadnienia na temat: rozwiązania, zmiany i wygaśnięcia stosunku pracy, zwolnień grupowych, sytuacji prawnej bezrobotnego, wypadk ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Skrypty Becka