Skrypty Becka - Prawo handlowe spółki osobowe

Zobacz Prawo handlowe spółki osobowe
Prawo handlowe spółki osobowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325590840 Skrypty Becka

Skrypt Becka z prawa handlowego przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zagadnień związanych z prawem spółek – spółek osobowych. W książce tej dokonano interpretacji postanowień przede wszystkim przepis ...

Zobacz Zarys prawa administracyjnego
Zarys prawa administracyjnego

C.H. Beck Isbn 9788325599379 Skrypty Becka

Skrypt Zarys prawa administracyjnego zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, form działania administracji publicznej, samorządu terytor ...

Zobacz Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych
Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287739 Skrypty Becka

Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyc ...

Zobacz Prawo w medycynie Fiutak
Prawo w medycynie Fiutak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288668 Skrypty Becka

Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związan ...

Zobacz Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe
Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288682 Skrypty Becka

Książka Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i uzytkowania wieczystego, ograniczonych praw rz ...

Zobacz Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288729 Skrypty Becka

Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i przepisy prawne,tworzeni ...

Zobacz Prawo finansów publicznych
Prawo finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580021 Skrypty Becka

W książce o prawie finansów publicznych omówione zostały zagadnienia ogólne finansów publicznych, pojęcie pieniądza oraz problematyka polityki pieniężnej, prawo podatkowe i zagadnienia rynku finansowego. Książka Prawo finansów publiczny ...

Zobacz Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski
Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288743 Skrypty Becka

Książka z prawa konstytucyjnego uwzględnia stan prawny na dzień 12.8.2018 r. Książka Prawo konstytucyjne kompendium stanowi drugie wydanie (zmienione i uaktualnione), po 4 latach od momentu ukazania się pierwszego wydania książki na rynku wy ...

Zobacz Podstawy prawa Muras
Podstawy prawa Muras

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595203 Skrypty Becka

Podręcznik z podstaw prawa omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim:- definicje odnoszące się do instytucji, kategorii oraz pojęć z zakresu teorii ...

Zobacz Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora
Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599270 Skrypty Becka

W podręczniku z ogólnego postępowania administracyjnego omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie zawiera m.in. analizę zagadnień dotyczą ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Skrypty Becka