Skrypty Becka - Wstęp do prawoznawstwa

Zobacz Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287739 Skrypty Becka

Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i przepisy prawne,tworzeni ...

Zobacz Prawo autorskie i prawa pokrewne Golat
Prawo autorskie i prawa pokrewne Golat

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288705 Skrypty Becka

Skrypty Becka napisane zostały przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji, zainteresowanych pogłębieniem swoich wiadomości na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych. Po skrypt niniejszy sięgnąć mogą również ...

Zobacz Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski
Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288743 Skrypty Becka

Omawiana problematyka została przedstawiona w sposób kompleksowy i porządkujący, łączący różne koncepcje doktrynalne. Kluczowe zagadnienia prawa konstytucyjnego autorzy przedstawiają w sposób zwięzły, toteż opracowanie stanowi uzupełni ...

Zobacz Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe
Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288682 Skrypty Becka

Książka Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i uzytkowania wieczystego, ograniczonych praw rz ...

Zobacz Zobowiązania Kawałko Witczak
Zobowiązania Kawałko Witczak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599331 Skrypty Becka

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Książka Zobowiązania o ...