Seria z paragrafem - Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Zobacz Prawo administracyjne Zbiór przepisów
Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603775 Seria z paragrafem

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opła ...

Zobacz Prawo nieruchomości Zbiór przepisów
Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603577 Seria z paragrafem

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowa ...

Zobacz Prawo handlowe Zbiór przepisów
Prawo handlowe Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Isbn 9788381603812 Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i s ...

Zobacz Prawo pracy zbiór przepisów 2018
Prawo pracy zbiór przepisów 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603744 Seria z paragrafem

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i hi ...

Zobacz Prawo karne Zbiór przepisów
Prawo karne Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602020 Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiot ...

Zobacz Prawo cywilne Zbiór przepisów
Prawo cywilne Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602051 Seria z paragrafem

Stan prawny na 9 października 2018 r. B] Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS CYWILNY9 lipca 2018 r. – ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1104)25 listopada ...

Zobacz Prawo pracy
Prawo pracy

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603744 Seria z paragrafem

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i hi ...

Zobacz Prawo administracyjne zbiór przepisów 2018
Prawo administracyjne zbiór przepisów 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600439 Seria z paragrafem

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłat ...

Zobacz Prawo karne Zbiór przepisów 2018
Prawo karne Zbiór przepisów 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248853 Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotó ...

Zobacz Prawo Handlowe Zbiór przepisów 2018
Prawo Handlowe Zbiór przepisów 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600415 Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospo ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Seria z paragrafem