Sektor publiczny - Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD

Zobacz Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD
Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288866 Sektor publiczny

Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, ...

Zobacz Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288552 Sektor publiczny

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jakim kształcie. W praktyce decyzja ta spra ...

Zobacz Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280532 Sektor publiczny

Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego , płyta CD. Publikacja pt. „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa h ...

Zobacz Klasyfikacja budżetowa 2018 + CD
Klasyfikacja budżetowa 2018 + CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285438 Sektor publiczny

Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 1.1.2018 r. W 2018 r. wchodzą w życie trzy nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej:- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozpor ...

Zobacz Wynagrodzenia w oświacie
Wynagrodzenia w oświacie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287425 Sektor publiczny

Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielsk ...

Zobacz Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD
Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280563 Sektor publiczny

Książka jest syntezą nowych przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i obejmuje swym zakresem wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, programów rządowych, służby zdrowia ( w zakresi ...

Zobacz Sprawozdania o odpadach komunalnych
Sprawozdania o odpadach komunalnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286060 Sektor publiczny

W 2018 roku weszło w życie m.in. rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a co za tym idzie zmienił się sposób obliczania osiągnięcia tego parametru przez gminę. Oznac ...

Zobacz Gospodarowanie nieruchomościami w gminie
Gospodarowanie nieruchomościami w gminie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281744 Sektor publiczny

Celem książki o gospodarce nieruchomościami jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprzedaż nieruchomości, ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Sektor publiczny