Rup Wojciech - Komentarz do planu kont Augustowska

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046684 Rup Wojciech

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);- rozporz ...

Zobacz Wzory księgowań w jednostce budżetowej
Wzory księgowań w jednostce budżetowej

ODDK Isbn 9788378043331 Rup Wojciech

Książka niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – czwarte zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. WAŻNE – zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w je ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046042 Rup Wojciech

Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk:- omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043461 Rup Wojciech

Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043393 Rup Wojciech

Najnowsze wydanie książki ze sprawozdania finansowego za 2016 rok uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości związane z:- likwidacją kategorii strat i zysków nadzwyczajnych, a co za tym idzie wprowadzeniem nowego układu rachunku zysków i strat ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska Rup
Komentarz do planu kont Augustowska Rup

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042761 Rup Wojciech

Komentarz dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej uwzględnia zmiany w rozporządzeniu dot. rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku!\r\n Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rac ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043461 Rup Wojciech

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym). Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w for ...

Zobacz Rachunkowość nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych
Rachunkowość nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042617 Rup Wojciech

Książka polecana dla służb finansowo-księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek sektora finansów publicznych działający ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042259 Rup Wojciech

Najnowsze wydanie uzupełnione zostało o nowe komentarze i interpretacje, ze szczególnym uwzględnieniem opisu związków sprawozdań finansowych ze sprawozdaniami budżetowymi. Te nowe komentarze dotyczą odniesień i porównań sprawozdań finans ...

Zobacz Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041634 Rup Wojciech

Autor porusza wiele problematycznych zagadnień dotyczących praktyki prowadzenia gospodarki finansowej i podaje szereg praktycznych rozwiązań z zakresu organizacji i techniki prowadzenia tej gospodarki. Szczególną uwagę zwrócono na definicje i ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Rup Wojciech