Robert Gawłowski - Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

Zobacz Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282031 Robert Gawłowski

Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka za ...

Zobacz Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia
Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia

C.H. Beck Isbn 9788325510909 Robert Gawłowski

Książka Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia to kompleksowe opracowanie zawierające w jednym miejscu uwarunkowania prawne powoływania oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych (sołectw) w gminie w jaki sposób również formy pr ...

Zobacz Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej
Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej

CeDeWu Isbn 9788375569766 Robert Gawłowski

Autorzy opracowania od długiego czasu zajmują się w swojej pracy naukowej tematyką poruszaną w niniejszej pracy, o czym świadczy chociażby lektura zawartej w niej bibliografii. Co więcej, posiadają również niemałe doświadczenie z pracy w ...

Zobacz Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej na przykładzie metropolii londyńskiej
Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej na przykładzie metropolii londyńskiej

Adam Marszałek Isbn 9788362558704 Robert Gawłowski

Pracę cechują duża erudycja i intelektualna swoboda, z jaką autor porusza się po zawiłych i wielorakich meandrach myśli samorządowej, oraz precyzja w prezentacji rozwiązań instytucjonalnych. Zaprezentowana diagnoza funkcjonowania władzy me ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Robert Gawłowski