Robert Gawłowski - Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

Zobacz Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282031 Robert Gawłowski

Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka za ...

Zobacz Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego
Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289931 Robert Gawłowski

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego. Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja powstała jako przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Jej celem jest przedstawienie najważniejszych zagadnień doty ...

Zobacz Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia
Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia

C.H. Beck Isbn 9788325510909 Robert Gawłowski

Książka Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia to kompleksowe opracowanie zawierające w jednym miejscu uwarunkowania prawne powoływania oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych (sołectw) w gminie w jaki sposób również formy pr ...

Zobacz Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej
Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej

CeDeWu Isbn 9788375569766 Robert Gawłowski

Autorzy opracowania od długiego czasu zajmują się w swojej pracy naukowej tematyką poruszaną w niniejszej pracy, o czym świadczy chociażby lektura zawartej w niej bibliografii. Co więcej, posiadają również niemałe doświadczenie z pracy w ...

Zobacz Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej na przykładzie metropolii londyńskiej
Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej na przykładzie metropolii londyńskiej

Adam Marszałek Isbn 9788362558704 Robert Gawłowski

Pracę cechują duża erudycja i intelektualna swoboda, z jaką autor porusza się po zawiłych i wielorakich meandrach myśli samorządowej, oraz precyzja w prezentacji rozwiązań instytucjonalnych. Zaprezentowana diagnoza funkcjonowania władzy me ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Robert Gawłowski