Rafał Adamus - Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego

Zobacz Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego
Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595319 Rafał Adamus

Komentarz do upadłości konsumenckiej stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.), ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2 ...

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580229 Rafał Adamus

Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dł ...

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580236 Rafał Adamus

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawn ...

Zobacz EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH KOMENTARZ
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH KOMENTARZ

Oficyna Wydawnicza Branta Isbn 8360186154 Rafał Adamus

Instytucja europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych liczy sobie ponad dwadzieścia lat. Stanowi ona pierwszą ponadnarodową konstrukcję przeznaczoną dla użytku prywatnoprawnego wprowadzoną przepisami prawa europejskiego. EZIG wyprzedza ...

Zobacz Upadłość konsumencka Komentarz do ustawy
Upadłość konsumencka Komentarz do ustawy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569013 Rafał Adamus

Komentarz oprócz, podstawowych zagadnień z związanych z tematyką upadłości konsumenckiej zawartych w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, omawia zmiany wprowadzone do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie rozszerzenia podmiotów ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Rafał Adamus