Przemysław Szustakiewicz - Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Zobacz Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn Przemysław Szustakiewicz

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundurowanej formacji wykonującej zadania z ...

Zobacz Ustawa o Straży Granicznej Komentarz
Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581042 Przemysław Szustakiewicz

Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek służbowy prawie 15 000 funkcjonariuszy Straży Gr ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka
Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285704 Przemysław Szustakiewicz

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych. Publikacj ...

Zobacz Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz
Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569075 Przemysław Szustakiewicz

Praktyczny komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu informacji publicznej. Autorzy w wyczerpujący sposób, przedstawia ...

Zobacz Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595623 Przemysław Szustakiewicz

Praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której utworzono i uregulowano działalność dwóch z pięciu polskich służb ...

Zobacz Ochrona danych osobowych najnowsze zmiany unijne
Ochrona danych osobowych najnowsze zmiany unijne

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586058 Przemysław Szustakiewicz

Nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje wiele rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych nieznanych w obecnym prawodawstwie polskim, które trzeba wprowadzić w życie do 25 maja 2018 roku. Głównymi celami reformy jest ujedno ...

Zobacz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584313 Przemysław Szustakiewicz

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), stanowiącej jedną z najpoważniejszych reform ustrojowych, dotyczących organów wymiaru sprawi ...

Zobacz Ustawa o dostępie do informacji publicznej Krótkie komentarze becka
Ustawa o dostępie do informacji publicznej Krótkie komentarze becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325516321 Przemysław Szustakiewicz

Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej stanowi szczegółowe omówienie przepisów regulujących kwestię prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonują ...

Zobacz Zamówienia publiczne w Polsce Studium prawne
Zamówienia publiczne w Polsce Studium prawne

Wydawnictwo Difin Isbn 837251514X Przemysław Szustakiewicz

Autorzy uwzględniają złożoność tej dziedziny (Prawo zamówień publicznych Komentarz) i jej najnowsze przemiany, a ponadto nie. poprzestają na przedstawieniu teoretycznych konstrukcji prawnych, ale ukazują praktykę stosowania i najczęściej ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Przemysław Szustakiewicz