Przemysław Szustakiewicz - Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Zobacz Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn Przemysław Szustakiewicz

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundurowanej formacji wykonującej zadania z ...

Zobacz Ustawa o Straży Granicznej Komentarz
Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581042 Przemysław Szustakiewicz

Ustawa o Straży Granicznej Komentarz. Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek służbowy p ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka
Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285704 Przemysław Szustakiewicz

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych. Publikacj ...

Zobacz Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz
Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569075 Przemysław Szustakiewicz

Praktyczny komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu informacji publicznej. Autorzy w wyczerpujący sposób, przedstawia ...

Zobacz Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595623 Przemysław Szustakiewicz

Praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której utworzono i uregulowano działalność dwóch z pięciu polskich służb ...

Zobacz Ochrona danych osobowych najnowsze zmiany unijne
Ochrona danych osobowych najnowsze zmiany unijne

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586058 Przemysław Szustakiewicz

Nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje wiele rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych nieznanych w obecnym prawodawstwie polskim, które trzeba wprowadzić w życie do 25 maja 2018 roku. Głównymi celami reformy jest ujedno ...

Zobacz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584313 Przemysław Szustakiewicz

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), stanowiącej jedną z najpoważniejszych reform ustrojowych, dotyczących organów wymiaru sprawi ...

Zobacz Ustawa o dostępie do informacji publicznej Krótkie komentarze becka
Ustawa o dostępie do informacji publicznej Krótkie komentarze becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325516321 Przemysław Szustakiewicz

Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej stanowi szczegółowe omówienie przepisów regulujących kwestię prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonują ...

Zobacz Zamówienia publiczne w Polsce Studium prawne
Zamówienia publiczne w Polsce Studium prawne

Wydawnictwo Difin Isbn 837251514X Przemysław Szustakiewicz

Autorzy uwzględniają złożoność tej dziedziny (Prawo zamówień publicznych Komentarz) i jej najnowsze przemiany, a ponadto nie. poprzestają na przedstawieniu teoretycznych konstrukcji prawnych, ale ukazują praktykę stosowania i najczęściej ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Przemysław Szustakiewicz