Prawo w praktyce - Lista płac w praktyce 2019

Zobacz Lista płac w praktyce 2019
Lista płac w praktyce 2019

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583305 Prawo w praktyce

Lista płac w praktyce 2019. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów ko ...

Zobacz Ochrona danych osobowych Komentarz
Ochrona danych osobowych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582353 Prawo w praktyce

Książka swoim zakresem obejmuje stosowanie RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów mających związek z ochroną danych osobowych, takich jak ustawa o świadczeniu usług elektronicznych i ustawa – Prawo telekomunikacyjne, ...

Zobacz Ochrona danych osobowych przewodnik dla przedsiębiorców
Ochrona danych osobowych przewodnik dla przedsiębiorców

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289979 Prawo w praktyce

Poradnik skierowany jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. „procesorzy\"). Swoim zakresem obejmuje stosowanie RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inn ...

Zobacz Klauzule RODO
Klauzule RODO

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289962 Prawo w praktyce

Gotowe do zastosowania zapisy klauzul wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Książka została przygotowana z myślą o podmiotach, które nie dokonały jeszcze wdrożenia RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) i potrze ...

Zobacz Praktyka stosowania zmian z 2018 r. w podatkach dochodowych
Praktyka stosowania zmian z 2018 r. w podatkach dochodowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583558 Prawo w praktyce

W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganyc ...

Zobacz Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD
Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287838 Prawo w praktyce

Książka przedstawia zastosowanie ustawy o własności lokali w praktyce. Zawiera 75 wzorów dokumentów wraz z omówieniem podstaw prawnych i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ich sporządzania. Stanowi zbiór najistotniejszych projektów uch ...

Zobacz Dokumentacja RODO w placówkach medycznych
Dokumentacja RODO w placówkach medycznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582346 Prawo w praktyce

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych. Poszczególne rozdziały książki omawiają takie zagadnienia jak: obowiązek informacyjny placówki medycznej względem pacjentów, polityki wewnętrzne ochrony danych osobowych w podmiocie medycznym, ze ...

Zobacz Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach
Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289405 Prawo w praktyce

Mechanizm podzielonej płatności, określany również skrótem MPP lub angielską nazwą split payment, został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie przepisów ustawy z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usł ...

Zobacz Instrukcje księgowe i podatkowe 2018
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285834 Prawo w praktyce

W 2018 roku weszło w życie szereg zmian, wpływających na konieczność odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach. Wprowadzają one konieczność wprowadzenia m.in. następujących instrukcji:- Zmiany w zakresie ...

Zobacz Unijna reforma ochrony danych osobowych
Unijna reforma ochrony danych osobowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289184 Prawo w praktyce

Praktyczne zrozumienie RODO to wyzwanie dla każdej organizacji – zrozum lepiej istotę regulacji dotyczących ochrony danych osobowych ! Kompendium wiedzy o zmianach w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO, które pozwala lepiej z ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Prawo w praktyce