Podatki w praktyce - Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz

Zobacz Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280259 Podatki w praktyce

Prezentowana publikacja stanowi komentarz do dodanego do Ordynacji podatkowej ustawą z 13.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw działu IIIa Przeciwdziałanie unikaniu opod ...

Zobacz Zarządzanie ryzykiem cen transferowych
Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280280 Podatki w praktyce

Publikacja o zarządzaniu ryzykiem cen transferowych stanowi kompleksowe opracowanie zarządzania ryzykiem cen transferowych po zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, us ...

Zobacz Przedawnienie w prawie podatkowym
Przedawnienie w prawie podatkowym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286688 Podatki w praktyce

Prezentowana publikacja to kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przedawnieniem w prawie podatkowym. Dla dogłębnego zrozumienia omawianej instytucji w publikacji przedstawiono także jak rozwijała się na przestrzeni lat oraz zasady jej ...

Zobacz Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596385 Podatki w praktyce

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od os ...

Zobacz Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów
Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595746 Podatki w praktyce

Książka przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pojęcie cen transferowych jest stosowane potocznie w obszarze podatków, choć nie zostało zdefiniowan ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Podatki w praktyce