Podatki w praktyce - Ordynacja podatkowa

Zobacz Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584463 Podatki w praktyce

Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawny ...

Zobacz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581615 Podatki w praktyce

Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa zost ...

Zobacz Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny
Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286220 Podatki w praktyce

W komentarzu do kontroli podatkowej omówiono zagadnienia związane z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.). Książka zosta ...

Zobacz Zarządzanie ryzykiem cen transferowych
Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280280 Podatki w praktyce

Publikacja o zarządzaniu ryzykiem cen transferowych stanowi kompleksowe opracowanie zarządzania ryzykiem cen transferowych po zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, us ...

Zobacz Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia
Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289719 Podatki w praktyce

Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady ...

Zobacz Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów
Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289719 Podatki w praktyce

Książka przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pojęcie cen transferowych jest stosowane potocznie w obszarze podatków, choć nie zostało zdefiniowan ...

Zobacz Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280259 Podatki w praktyce

Komentarz do dodanego do Ordynacji podatkowej ustawą z 13.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw działu IIIa Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (art. 119a−119zf). P ...

Zobacz Unijna reforma ochrony danych osobowych analiza zmian
Unijna reforma ochrony danych osobowych analiza zmian

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589714 Podatki w praktyce

Kompendium wiedzy o zmianach w zakresie RODO; pozwala lepiej zrozumieć skomplikowane pojęcia, procesy i procedury przetwarzania danych. ...

Zobacz Przedawnienie w prawie podatkowym
Przedawnienie w prawie podatkowym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286688 Podatki w praktyce

Prezentowana publikacja to kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przedawnieniem w prawie podatkowym. Dla dogłębnego zrozumienia omawianej instytucji w publikacji przedstawiono także jak rozwijała się na przestrzeni lat oraz zasady jej ...

Zobacz Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596385 Podatki w praktyce

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od os ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Podatki w praktyce