Piotr Zakrzewski - Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534
Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240680 Piotr Zakrzewski

Tom 3 komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:- nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące nacisk na praktyczn ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125
Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381075305 Piotr Zakrzewski

Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami koment ...

Zobacz Status prawny członka społdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich
Status prawny członka społdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326402876 Piotr Zakrzewski

Niniejsza monografia jest studium traktującym o statusie prawnym członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich, przez które należy rozumieć dwa stosunki prawne powstałe wwyniku kolejno zawartych po sobie umów o ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Piotr Zakrzewski