Piotr Mrozek - Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Zobacz Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 97883681285841 Piotr Mrozek

Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w for ...

Zobacz Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289870 Piotr Mrozek

Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje niezal ...

Zobacz Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD
Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

C.H. Beck Isbn 9788325595227 Piotr Mrozek

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,- omawia konsekwencje dla jednostek pomocy sp ...

Zobacz Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280471 Piotr Mrozek

Poradnik zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze z zakresu funduszu alimentacyjnego wynikające m.in. z nowelizacji ustaw dotyczących systemu wsparcia rodzin i zmian w Kodeksie karnym. W publikacji znajdują się także schematy księgowe. Uzupe ...

Zobacz Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce
Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280488 Piotr Mrozek

Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały często gruntownym zmianom, co sp ...

Zobacz Świadczenie wychowawcze + płyta CD
Świadczenie wychowawcze + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280358 Piotr Mrozek

Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny oraz zawiera wzory nowych dokumentów związanych z ich wprowadzeniem.Now ...

Zobacz Fundusz alimentacyjny + CD
Fundusz alimentacyjny + CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325580742 Piotr Mrozek

Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje następujące zmiany w przepisach: ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 1217), która ...

Zobacz Fundusz alimentacyjny Kadry płace
Fundusz alimentacyjny Kadry płace

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566876 Piotr Mrozek

Książka ma na celu przybliżenie bardzo trudnej i niejednokrotnie niejasnej materii związanej z realizacją ustawowych obowiązków ciążących na organie właściwym wierzyciela oraz dłużnika. Materia związana ze świadczeniami z funduszu ali ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Piotr Mrozek