Piotr Mrozek - Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Zobacz Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289870 Piotr Mrozek

Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje niezal ...

Zobacz Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 97883681285841 Piotr Mrozek

Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w for ...

Zobacz Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD
Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

C.H. Beck Isbn 9788325595227 Piotr Mrozek

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,- omawia konsekwencje dla jednostek pomocy sp ...

Zobacz Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280471 Piotr Mrozek

Poradnik zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze z zakresu funduszu alimentacyjnego wynikające m.in. z nowelizacji ustaw dotyczących systemu wsparcia rodzin i zmian w Kodeksie karnym. W publikacji znajdują się także schematy księgowe. Uzupe ...

Zobacz Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce
Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280488 Piotr Mrozek

Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały często gruntownym zmianom, co sp ...

Zobacz Świadczenie wychowawcze + płyta CD
Świadczenie wychowawcze + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280358 Piotr Mrozek

Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny oraz zawiera wzory nowych dokumentów związanych z ich wprowadzeniem.Now ...

Zobacz Fundusz alimentacyjny + CD
Fundusz alimentacyjny + CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325580742 Piotr Mrozek

Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje następujące zmiany w przepisach: ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 1217), która ...

Zobacz Fundusz alimentacyjny Kadry płace
Fundusz alimentacyjny Kadry płace

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566876 Piotr Mrozek

Książka ma na celu przybliżenie bardzo trudnej i niejednokrotnie niejasnej materii związanej z realizacją ustawowych obowiązków ciążących na organie właściwym wierzyciela oraz dłużnika. Materia związana ze świadczeniami z funduszu ali ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Piotr Mrozek