Piotr Gołaszewski - Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Zobacz Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580366 Piotr Gołaszewski

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życ ...

Zobacz Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596446 Piotr Gołaszewski

W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na praktyczne aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz dopuszczalność poszczególnych środków zask ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481871 Piotr Gołaszewski

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego stanowi profesjonalne opracowanie zawierające tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Au ...

Zobacz Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym komentarz
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569518 Piotr Gołaszewski

Prezentowana publikacja Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu ad ...

Zobacz Postępowanie administracyjne i sądowoadministarcyjne Plansze Becka
Postępowanie administracyjne i sądowoadministarcyjne Plansze Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325529437 Piotr Gołaszewski

Drugie – rozszerzone i uzupełnione\r\n– wydanie niniejszych Plansz Becka.\r\nOkres od 2009 r., kiedy niniejsze Plansze Becka po raz pierwszy trafiły w ręce Czytelników, charakteryzował się dużą dynamiką zmian prawa procesowego administracyjn ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326445101 Piotr Gołaszewski

Autorzy dokonają w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niepublikowanego, orzecznictwa sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego. K ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325553524 Piotr Gołaszewski

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem za ...

Zobacz Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325543426 Piotr Gołaszewski

Książka autorstwa Gołaszewski Piotr omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących po ...

Zobacz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325565459 Piotr Gołaszewski

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany ustawy, które zostały wprowadzone: - ustawą z 10.1.201 ...

Zobacz POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE WYD2
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE WYD2

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8325529451 Piotr Gołaszewski

...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Piotr Gołaszewski