Piotr Gensikowski - Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286275 Piotr Gensikowski

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę prz ...

Zobacz Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk
Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586195 Piotr Gensikowski

Najobszerniejszy, z dostępnych na rynku, komentarz do ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.). Znaczna objętość tego komentarza umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu proble ...

Zobacz Leksykon prawa karnego część ogólna
Leksykon prawa karnego część ogólna

C.H. Beck Isbn 9788325581671 Piotr Gensikowski

Leksykon prawa karnego – część ogólna jest pierwszym w powojennym polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, szeroko omówiono podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego. Adr ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584993 Piotr Gensikowski

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m. in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowiązujące od 24.10.2015 r.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć: - enumeratyw ...

Zobacz Postępowanie w sprawach o wykroczenia  Komentarz
Postępowanie w sprawach o wykroczenia Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589578 Piotr Gensikowski

Komentarz autorstwa wybitnego specjalisty praktyka w poruszanej tematyce, sędziego dr. Piotra Gensikowskiego, stanowi wyczerpujące omówienie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz zawiera szczegółową ...

Zobacz Nauka o przestępstwie Tom 4
Nauka o przestępstwie Tom 4

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587642 Piotr Gensikowski

Tom 4 Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty przestępstwa napisany został przez 15 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni r ...

Zobacz Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4 System Prawa Karnego
Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4 System Prawa Karnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325513115 Piotr Gensikowski

Książka zawiera gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii dotyczących wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności karnej, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję dla praktyków prawa karnego, s ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Piotr Gensikowski