Paweł Daniel - Administracyjne postępowanie dowodowe

Zobacz Administracyjne postępowanie dowodowe
Administracyjne postępowanie dowodowe

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788362723850 Paweł Daniel

W książce opisano proces prowadzenia postępowania dowodowego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i wydanie decyzji administracyjnej. Na podstawie praktycznych przykładów i orzecznictwa sądów administracyjnych autor przedstawia zas ...

Zobacz Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Komentarz
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Komentarz

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512865 Paweł Daniel

Komentarz do ustawy wdrażającej w życie rządowy program „Rodzina 500 plus”. Autorzy w przystępny sposób przeanalizowali zapisy nowego aktu prawnego, kładąc szczególny nacisk na różnice w stosunku do obowiązujących przepisów reguluj ...

Zobacz Off
Off

Astra Isbn 9788365280152 Paweł Daniel

Historie w zbiorze OFF na pozór dzieli wszystko – różnorodność miejsc, czasów, tematyki, sposobów narracji, okresów i punktów na kuli ziemskiej, w których powstawały. Łączy je osoba autora i to, że ukazują ludzi w różny sposób naz ...

Zobacz Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512346 Paweł Daniel

Książka szczegółowo opisuje prawa i obowiązki organu administracji publicznej na każdym etapie postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjaśnia, kiedy możliwe jest wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i jakie czynnośc ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Paweł Daniel