Paweł Borszowski - Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Zobacz Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami
Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247948 Paweł Borszowski

Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa poda ...

Zobacz Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Wolters Kluwer Isbn 9788381245944 Paweł Borszowski

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. W książce autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i inny ...

Zobacz Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok
Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788374282406 Paweł Borszowski

Niniejsze opracowanie zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, które wejdą w życie w 2019 r., ale także tych, które weszły, bądź wejdą w życie w drugiej połowie 2018 r. Autorzy dokonują wykładn ...

Zobacz Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz
Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240383 Paweł Borszowski

Komentarz do spadków i darowizn omawia zmiany, które w założeniu mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale także ograniczyć wątpliwości interpretacyjne. Wśród nich są:- Objęcie opodatkowaniem nieodpłatnego nabycia własno ...

Zobacz Podatki i opłaty lokalne Podatek rolny Podatek leśny Komentarz
Podatki i opłaty lokalne Podatek rolny Podatek leśny Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380922815 Paweł Borszowski

Komentarz o podatkach i opłatach lokalnych jest dla dla pracowników samorządowych organów podatkowych, w tym osób przygotowujących projekty aktów prawa miejscowego w zakresie podatków i opłat lokalnych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla ...

Zobacz Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280625 Paweł Borszowski

Publikacja dotyczy wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016 roku klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest to nowe rozwiązanie ustawowe wprowadzone do przepisów Ordynacji podatkowej, które w tak dużym zakresie unormowań dotyka jednego z najistotn ...

Zobacz Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego
Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 8373334092 Paweł Borszowski

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie instytucji zobowiązania podatkowego w płaszczyźnie jego poszczególnych elementów, tj. podmiotu, przedmiotu i treści. W dotychczasowym dorobku literatury prawa podatkowego nie było pozycji, która prze ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Paweł Borszowski