Paweł Borszowski - Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Zobacz Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami
Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247948 Paweł Borszowski

Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa poda ...

Zobacz Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok
Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788374282406 Paweł Borszowski

Niniejsze opracowanie zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, które wejdą w życie w 2019 r., ale także tych, które weszły, bądź wejdą w życie w drugiej połowie 2018 r. Autorzy dokonują wykładn ...

Zobacz Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Wolters Kluwer Isbn 9788381245944 Paweł Borszowski

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. W książce autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i inny ...

Zobacz Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz
Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240383 Paweł Borszowski

Komentarz do spadków i darowizn omawia zmiany, które w założeniu mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale także ograniczyć wątpliwości interpretacyjne. Wśród nich są:- Objęcie opodatkowaniem nieodpłatnego nabycia własno ...

Zobacz Podatki i opłaty lokalne Podatek rolny Podatek leśny Komentarz
Podatki i opłaty lokalne Podatek rolny Podatek leśny Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380922815 Paweł Borszowski

Komentarz o podatkach i opłatach lokalnych jest dla dla pracowników samorządowych organów podatkowych, w tym osób przygotowujących projekty aktów prawa miejscowego w zakresie podatków i opłat lokalnych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla ...

Zobacz Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280625 Paweł Borszowski

Publikacja dotyczy wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016 roku klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest to nowe rozwiązanie ustawowe wprowadzone do przepisów Ordynacji podatkowej, które w tak dużym zakresie unormowań dotyka jednego z najistotn ...

Zobacz Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego
Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 8373334092 Paweł Borszowski

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie instytucji zobowiązania podatkowego w płaszczyźnie jego poszczególnych elementów, tj. podmiotu, przedmiotu i treści. W dotychczasowym dorobku literatury prawa podatkowego nie było pozycji, która prze ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Paweł Borszowski