Paweł Banasik - Podatki i opłaty lokalne

Zobacz Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne

Infor Isbn 9788381374620 Paweł Banasik

Komentarz jest najbardziej aktualnym na rynku i praktycznym komentarzem do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie w 2019 r. Autor komentarz ...

Zobacz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788361188599 Paweł Banasik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi jeden z najważniejszych dokumentów w całym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Określając wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków udziału wykona ...

Zobacz Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788361188858 Paweł Banasik

Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi podstawę ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W procesie tym najważniejsza jest prawidłowość działania zamawiającego. Wszelkiego rodzaju niezgodno ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Paweł Banasik